Venemaa ja naabruspoliitika sihtriikide ärikeskkonna alase magistriõppe ühismooduli arendamine Eesti ettevõtete ida-suunalise ekspordivõimekuse tõstmiseks (TRADERUN)

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Venemaa ja naabruspoliitika sihtriikide ärikeskkonna alase magistriõppe ühismooduli arendamine Eesti ettevõtete ida-suunalise ekspordivõimekuse tõstmiseks (TRADERUN)

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Olga Bogdanova

Toetuse summa


222 224,12 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


31.12.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Tõsta Venemaa ja naabruspoliitika ühiskonna arenguid ja selle mõju ärikeskkonnale hinnata oskavate ekspertide ettevalmistuse kvaliteeti Eesti kõrgharidusruumis. See võimaldaks tõsta Eesti ettevõtjate teadlikkust ida-turgudele sisenemisel ja seal tegutsemisel. Selleks kujundatakse projekti raames kõrgkoolide ja ettevõtjate koostöös välja Venemaa ning naabruspoliitika sihtriikide majanduslikku, poliitilis-administratiivset ning kultuurilist ärikeskkonda käsitlev magistriõppe tasandi ühismoodul.

© 2012 SA Archimedes