Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0030181s08 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0030181s08 raames

Toetuse saaja


Eesti Kirjandusmuuseum

    

Toetuse summa


34 195,29 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes