Eesti Kirjandusmuuseumi renoveerimine ja juurdeehitus

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti Kirjandusmuuseumi renoveerimine ja juurdeehitus

Toetuse saaja


Eesti Kirjandusmuuseum

    

Toetuse summa


2 556 465,94 €

    

Projekti algus


01.10.2008

Projekti lõpp


31.01.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes