Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi väljaehitamine

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi väljaehitamine

Toetuse saaja


Eesti Keele Instituut

    

Toetuse summa


78 009,98 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


07.07.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes