Mobiilseadmete tarkvaraarenduse labori loomine

Meede


Meede 3.2.4 Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Mobiilseadmete tarkvaraarenduse labori loomine

Toetuse saaja


Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

    

Toetuse summa


78 586,23 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


30.04.2011

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes