Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0270177As08 raames

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0270177As08 raames

Toetuse saaja


Eesti Biokeskus

    

Toetuse summa


60 705,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


14.02.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes