Eesti Biokeskuse geeni- ja biotehnoloogia keskuse väljaarendamine

Meede


Meede 3.2.2 Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine

Projekti pealkiri


Eesti Biokeskuse geeni- ja biotehnoloogia keskuse väljaarendamine

Toetuse saaja


Eesti Biokeskus

    

Toetuse summa


7 771 656,46 €

    

Projekti algus


08.03.2008

Projekti lõpp


31.12.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes