Slide Scanner

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Slide Scanner

Toetuse saaja


AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus

    

Toetuse summa


99 750,00 €

    

Projekti algus


01.05.2012

Projekti lõpp


31.12.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes