Magistritasemel logistikavaldkonna õppekavade „Tarneahela juhtimine“ ja „Logistika“ väljatöötamine Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös tulenevalt tööturu vajadusest

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Magistritasemel logistikavaldkonna õppekavade „Tarneahela juhtimine“ ja „Logistika“ väljatöötamine Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös tulenevalt tööturu vajadusest

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikakõrgkool

    

Projekti kontaktisik


Marju Viitmann

Toetuse summa


222 986,34 €

    

Projekti algus


01.09.2010

Projekti lõpp


31.08.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Kadri Adrat

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Eesti logistikavaldkonna magistriõppe arendus ja turukorrastus - Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis magistritaseme õppekavade „Tarneahela juhtimine“ loomine ja „Logistika“ arendamine tööturuvajadustest tulenevalt.

© 2012 SA Archimedes