Model-based Java software development technology

Meede


Meede 3.2.12 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Model-based Java software development technology

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Toetuse summa


538 822,73 €

    

Projekti algus


01.03.2013

Projekti lõpp


31.08.2015

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti partnerid


Bole OÜ Aktors OÜ