TLÜ, TÜ ja TTÜ ühismoodul: Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


TLÜ, TÜ ja TTÜ ühismoodul: Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Eva Kruuse

Toetuse summa


210 389,60 €

    

Projekti algus


01.03.2010

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Koondada Eesti avalik-õiguslike ülikoolide koostöö kaudu akadeemiline kompetents ning arendada välja interdistsiplinaarne 'Aasia ühiskondade, majanduse ja poliitika' ühismoodul, andes uue kvaliteedi ülikoolide omavahelisele koostööle antud valdkonnas ning arvestades arengutega Eesti tööturul ja ettevõtluses.

© 2012 SA Archimedes