Valter Langi juhitav

Meede


Meede 3.2.1 Teaduse ja tippkeskuste arendamine

Projekti pealkiri


Valter Langi juhitav

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://www.ut.ee/CECT/

Projekti kontaktisik


Valter Lang

Toetuse summa


4 801 937,80 €

    

Projekti algus


01.02.2008

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Sandra Toim

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti eesmärk


Kultuuriteooria tippkeskuse moodustavad arheoloogia, folkloristika, etnoloogia, semiootika, religiooniuuringud, kultuurikommunikatsiooni uuringud, maastiku-uuringud ning nüüdiskultuuri uuringud. Uurimisrühmad tegutsevad nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Ülikoolis, aidates sellega kaasa kõrgkoolide vahelisele koostööle. Kultuuriteooria tippkeskuse uurimisrühmi ühendavateks mõisteteks on „mälu" ja „identiteet". Nende kaudu käsitletakse mälu ja identiteediga seonduvaid nähtusi muutuvate ja kontekstipõhistena, arvestades nii mitmepalgeliste keskkondade kui ka valdkondlike teaduslooliste eripäradega.

© 2012 SA Archimedes