Eero Vasara juhitav keskus

Meede


Meede 3.2.1 Teaduse ja tippkeskuste arendamine

Projekti pealkiri


Eero Vasara juhitav keskus

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://biomedicum.ut.ee/cetm/

Projekti kontaktisik


Eero Vasara

Toetuse summa


4 966 254,65 €

    

Projekti algus


07.07.2008

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Triin Brenner

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti eesmärk


Neuroimmunoloogia siirdeuuringute (translational research) konsortsiumi moodustavad kuus Tartu Ülikooli arstiteaduskonna uurimisrühma: viroloogia (uurimisgrupi juht prof Irja Lutsar), molekulaarpatoloogia (prof Pärt Peterson), kliiniline metaboloomika (prof Mihkel Zilmer), immunoloogia (prof Raivo Uibo), neurofarmakoloogia (prof Aleksander Zarkovski) ja füsioloogiline genoomika (prof Eero Vasar). Konsortsiumi juhib professor Eero Vasar. Tippkeskuse eesmärgiks on kahe Eesti arstiteaduse olulisima ning tugevaima suuna − neuroteadus ning immunoloogia − integreerimine ning valdkonna teadustulemuste rakendamine kliinilisse praktikasse. Selle saavutamiseks teeb konsortsium tihedat koostööd Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kliiniliste uurimisrühmadega ning osaleb interdistsiplinaarse Siirdemeditsiini keskuse (Centre of Translational Medicine) rajamisel Tartu Ülikoolis.

© 2012 SA Archimedes