Martin Zobeli juhitav

Meede


Meede 3.2.1 Teaduse ja tippkeskuste arendamine

Projekti pealkiri


Martin Zobeli juhitav

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://fibir.ut.struktuur.ee/index.aw/set_lang_id=1

Projekti kontaktisik


Martin Zobel

Toetuse summa


4 340 240,06 €

    

Projekti algus


07.07.2008

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Sandra Toim

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti eesmärk


Tartu Ülikooli juures tegutsev bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus FIBIR (Frontiers In Biodiversity Research) ühendab viit tippteadlaste juhitavat uurimisrühma. uurimisrühmade eesmärk uurida erineva ajaloo ja inimmõjuga ökosüsteemide elurikkuse varieeruvust. Maailmas on ökosüsteeme, mille elurikkus erineb kümneid ja isegi sadu kordi - miks see nii on? Miks isegi nii väikesel territooriumil kui Eesti võivad erinevused olla kordades. Mil määral on siin mängus looduse ja inimese 'käsi'? Seda välja selgitades saame ka soovitada parimaid viise ökosüsteemide kaitseks ja majandamiseks.

© 2012 SA Archimedes