Jüri Engelbrechti juhitav „Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus

Meede


Meede 3.2.1 Teaduse ja tippkeskuste arendamine

Projekti pealkiri


Jüri Engelbrechti juhitav „Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti veebileht


http://cens.ioc.ee/cens/eesti/mittelineaarsete-protsesside-analuusi-keskus-cens

Projekti kontaktisik


Jüri Engelbrecht

Toetuse summa


2 729 927,47 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Liis Siimon

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti eesmärk


Tippkeskuse (CENS) konsortsiumi moodustavad neli uurimisrühma Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist ja üks Tartu Ülikoolist: mittelineaarne dünaamika ja komplekssüsteemid (juht Jüri Engelbrecht), lainetuse dünaamika ja rannikutehnika (Tarmo Soomere), südamelihasrakkude energeetika (Marko Vendelin), mittelineaarsed juhtimissüsteemid (Ülle Kotta) ning optika ja spektroskoopia (Peeter Saari). CENSi strateegiliseks eesmärgiks on ühest küljest olla oma valdkonnas üks liidritest maailmas ning teisest küljest uute paradigmade, läbimurdeliste teadustulemuste ja tippkompetentsi rakendamine praktikas, uute teadmiste viimine ühiskonnani ja tööstuseni, pidades silmas nii Eesti kui ka Euroopa Liidu prioriteetseid valdkondi (materjalitehnoloogia, meditsiin ja keskkonnakaitse).

© 2012 SA Archimedes