Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Projekti veebileht


http://www.ht.ut.ee

Projekti kontaktisik


Jarmo Karing

Toetuse summa


1 213 871,08 €

    

Projekti algus


01.12.2008

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti peaeesmärk on haridus- ja kasvatusteaduste alase doktoriõppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse tõstmise abil toetada teadmistepõhise ühiskonna arengut Eestis.

© 2012 SA Archimedes