Vladimir Hiznjakovi juhitav keskus „Mesosüsteemide teooria ja rakendused

Meede


Meede 3.2.1 Teaduse ja tippkeskuste arendamine

Projekti pealkiri


Vladimir Hiznjakovi juhitav keskus „Mesosüsteemide teooria ja rakendused

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://fii.fi.tartu.ee/meso/

Projekti kontaktisik


Vladimir Hižnjakov

Toetuse summa


2 901 099,84 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Annela Oona

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti eesmärk


Tartu Ülikooli juurde moodustatud tippkeskusesse "Mesosüsteemide teooria ja rakendused" kuuluvad kuus töörühma kolmest Eesti ülikoolist:Kondenseeritud aine ja fundamentaalväljade teooria (Vladimir Hižnjakov, Tartu Ülikool),Mesostruktuuride füüsika (Jaak Kikas, Tartu Ülikool),Bioorgaaniline keemia (Ago Rinken, Tartu Ülikool,Kriitilised nähtused, korrastused ja faasisiirded (Teet Örd, Tartu Ülikool), Mesomaterjalid keemiliste tehnoloogiatega (Malle Krunks, Tallinna Tehnikaülikool) ja Stohhastilised protsessid (Romi Mankin, Tallinna Ülikool). Tippkeskus arendab teoreetilisi meetodeid ja mudeleid meso- ja nanosüsteemide käsitlemiseks. Mudeleid testitakse arvutisimulatsioonides ja eksperimentides, mille kaudu töötatakse välja neil põhinevaid rakendusi. Tippkeskuse oluliseks töövaldkonnaks on plasmoonika, sh plasmoonilised metamaterjalid ja plasmonkristallid. Selle töövaldkonna kaudu arendatakse meetodeid mesosüsteemide ja biomolekulide ülikiire mittelineaarse dünaamika simuleerimiseks ja mittelineaarset plasmonfotoonikat üksikfootonite tasemel. Töötatakse välja ja uuritakse uusi ülijuhtivaid, magnetilisi, radiatsiooniliselt stabiilseid ja valgusenergiat muundavad mesosüsteeme. Uuritakse molekulaarseid äratundmismehhanisme bioloogilistes mesosüsteemides.

© 2012 SA Archimedes