Ülo Niinemetsa juhitav „Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus

Meede


Meede 3.2.1 Teaduse ja tippkeskuste arendamine

Projekti pealkiri


Ülo Niinemetsa juhitav „Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus

Toetuse saaja


Eesti Maaülikool

    

Projekti veebileht


http://environ.emu.ee/

Projekti kontaktisik


Ülo Niinemets

Toetuse summa


3 054 552,95 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.12.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Jaana Lump

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti eesmärk


Keskkonnamuutustele Kohanemise Tippkeskus (ENVIRON) uurib taimede ja ökosüsteemide kohanemist keskkonna- ja biootilistele stressidele. Uurimistööde tulemusena on võimalik mõista parasvöötme ökosüsteemide vastuseid globaalsetele kliimamuutustele. Interdistsiplinaarses tippkeskuses osalevad viis maailma juhtivat uurimisrühma Eesti Maaülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Tippkeskusega on seotud Eesti Teaduse Teekaardi objektid "Eesti Keskkonnaobservatoorium" ja „Taimebioloogia Infrastruktuur - Molekulidest Kõrgtehnoloogilise Põllumajanduseni". Konsortsium viib läbi interdistsiplinaarset, eksperimentaalset ja mudelitel põhinavat teadustööd, mis võimaldab molekulaarsete stressimehhanismide tundmise kaudu ennustada kvantitatiivselt ökosüsteemide vastust globaalmuutustele. Lisaks sünergiale ja vahendite kontsentreerimisele tagab tippkeskus kaasaegse alusteaduse ning vastava infrastrukuuri baasil tingimused üliõpilaste, doktorantide ja järeldoktorite tipptasemel ettevalmistamiseks. Saadavad uurimistulemused on ühtlasi aluseks Eesti loodusressursside jätksusuutlikul majandamisel ning pikaajalisel maakasutuse planeerimisel põllumajanduses ja metsanduses.