Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogramm

Meede


Meede 3.2.12 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogramm

Toetuse saaja


Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

    

Projekti veebileht


http://www.eitsa.ee/pohitegevused/ikt-programm/

Projekti kontaktisik


Katrin Kuldmets

Toetuse summa


4 560 000,00 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


30.06.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti eesmärk


Programmi üldeesmärgiks on viia IKT-alane kõrgharidus uuele, rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemale tasemele ning tugevdada Eesti kõrgharidus- ja teadusasutuste ning IKT sektori ettevõtete vahelist koostööd.

Projekti tegevused


Programmi tegevused: - IKT õppekavade ja õppetöö kvaliteedi tõstmine - Õppekavade konsolideerimine ja uuendamine - Õppe- ja teadustöö toetamine - Analüüsid, uuringud ja ülevaated - Teavitustegevus, avaliku ja erasektori vahelise partnerluse arendamine

Projekti partnerid


Tartu Ülikool Tallinna Tehnikaülikool SA Archimedese struktuuriüksustena Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) ja Kõrghariduse arenduskeskuse kommunikatsioonibüroo Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Programmi abikõlblikkuse perioodil võidakse Juhtkomisjoni otsusel kaasata partnerina teisi Eestis IKT valdkonna kõrgharidust andvaid kõrgkoole.

Lisadokumendid


Programm_IKT_020512.pdf

© 2012 SA Archimedes