Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE

Meede


Meede 3.2.10 Tervishoiutehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE

Toetuse saaja


SA Eesti Teadusagentuur

    

Projekti veebileht


http://www.etag.ee/rahastamine/programm-terve/

Projekti kontaktisik


Epp Tohver

Toetuse summa


5 752 045,00 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


31.12.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Liis Siimon

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti eesmärk


Programmi põhieesmärgiks on Eesti tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse võimekuse tugevdamine. Programmi tegevuste läbi tõstetakse rahva terviseteadlikkust ning suurendatakse terviseteaduste mõju elanike tervisele.

Projekti tegevused


Programmi tegevused on: - Eluviisi ja selle muutmise, sealhulgas riskikäitumist kujundavate tegurite analüüs ja mõju hindamine - Keskkonna riskitegurite mõju hindamine tervisele - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva terviseinfo kogumise ja kasutamise võimaluste edasiarendamine - Tervisetehnoloogiate hindamine - Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse pikaajalise arengukava väljatöötamine ja avalikkuse teavitamine tervishoiuvaldkonnas tehtavast teadus- ja arendustööst

Projekti partnerid


Eesti Maaülikool Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Protobios OÜ Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Ülikool Tartu Ülikool Tervise Arengu Instituut AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus

Lisadokumendid


Programm_Terve_250412.pdf

© 2012 SA Archimedes