Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programm KESTA

Meede


Meede 3.2.8 Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

Projekti pealkiri


Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programm KESTA

Toetuse saaja


SA Eesti Teadusagentuur

    

Projekti kontaktisik


Ain Vellak

Toetuse summa


6 397 518,50 €

    

Projekti algus


01.04.2010

Projekti lõpp


31.10.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Jaana Lump

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti eesmärk


Programmi eesmärkideks on: 1. saavutada keskkonnakaitse ja -tehnoloogia prioriteetsetes valdkondades tulemused, mis võimaldaksid anda riigile adekvaatset teaduslikult põhjendatud informatsiooni, mida saab rakendada otsustusprotsessides ja poliitikakujundusel; 2. tagada sidusus ja teaduslik tugi Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objektide terviklikul väljaarendamisel; 3. analüüsida riiklike ja akadeemiliste keskkonna-infosüsteemide sidusust eesmärgiga toetada elurikkuse informaatika ning kliima- ja keskkonnamuutuste uuringuid; 4. töötada välja teaduspõhiste prognoosid kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks.

Projekti tegevused


Programmi tegevusteks on rakendusuuringute läbiviimise toetamine, Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objektidega kaasneva teadustegevuse toetamine ja keskkonna-infosüsteemide sidususe analüüsimine ja analüütilise võimekuse arendamisprojektide koostamine.

Projekti partnerid


Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Tallinna Ülikool Tallinna Tehnikaülikool Tartu Observatoorium Eesti Maaülikool Tartu Ülikool Cybernetica AS Eesti Biokeskus

Lisadokumendid


Programm_Kesta_260312.pdf

© 2012 SA Archimedes