Elektroonilise teadusinformatsiooni programm " E-teadusinfo"

Meede


Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

Projekti pealkiri


Elektroonilise teadusinformatsiooni programm " E-teadusinfo"

Toetuse saaja


MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

    

Projekti kontaktisik


Katriin Kaljovee

Toetuse summa


9 118 692,10 €

    

Projekti algus


01.01.2009

Projekti lõpp


31.12.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Jaana Lump

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

Projekti eesmärk


Programmi eesmärk on tagada Eesti teadus- ja arendusasutuste ning teadusraamatukogude varustatus elektroonilise teadusinformatsiooniga, läbi mille paraneb Eesti teadus- ja arendustegevuse potentsiaal ja konkurentsivõime. Programm toetab struktureeritud informatsiooniallikate ühishankimist ning juurdepääsu tegemist nendele.

Projekti tegevused


Programmi põhitegevuseks on elektrooniliste andmebaaside kasutuslitsentside hankimine.

Lisadokumendid


Programm_E_teadusinfo_200511.pdf

© 2012 SA Archimedes