Teadus- ja arendusasutuste rahastamissüsteemi reformi ja Eesti Teadusagentuuri käivitamise programm „TeRaS“

Meede


Meede 1.2.6 Eesti teadusasutuste rahastamissüsteemi arendamine

Projekti pealkiri


Teadus- ja arendusasutuste rahastamissüsteemi reformi ja Eesti Teadusagentuuri käivitamise programm „TeRaS“

Toetuse saaja


SA Eesti Teadusagentuur

    

Projekti veebileht


http://www.etag.ee

Projekti kontaktisik


Joel Peetersoo

Toetuse summa


2 874 868,00 €

    

Projekti algus


01.01.2012

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Marge Teder

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Programmi eesmärk on koondada Eesti teadus- ja arendusasutuste rahastamine sihtasutusse Eesti Teadusagentuur.

Projekti tegevused


Programmi tegevused: Eesti Teadusagentuuri (ETAG) käivitamise ja väljaarendamise toetamine ETAGi põhiülesannete elluviimiseks vajaliku korralduse põhimõtete ja regulatsioonide väljatöötamine ja rakendamine kuni aastani 2015 Uurimistoetuste seiresüsteemi väljatöötamine ja rakendamine Sihtgruppide teavitamine ja informatsiooni kättesaadavuse tagamine

Lisadokumendid


Programm_Teras_290512.pdf

© 2012 SA Archimedes