Ehituse ja keskkonnatehnika doktorikool

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Ehituse ja keskkonnatehnika doktorikool

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikaülikool

    

Projekti kontaktisik


Teet-Andrus Kõiv

Toetuse summa


717 486,36 €

    

Projekti algus


01.10.2009

Projekti lõpp


31.10.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti üldeesmärgiks on Eesti teaduse ja konkurentsivõime tõstmine interdistsiplinaarse doktorikooli loomise kaudu ehituse ja keskkonnatehnika valdkonnas, keskendudes doktoriõppe efektiivsuse suurendamisele, rahvusvahelise koostöö tõhustamisele, juhendamise kvaliteedi tõstmisele ja ettevõtetega koostööle.

© 2012 SA Archimedes