Teadlasmobiilsuse programm Mobilitas

Meede


Meede 1.2.3 T&A strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduste eelisarendamine

Projekti pealkiri


Teadlasmobiilsuse programm Mobilitas

Toetuse saaja


SA Eesti Teadusagentuur

    

Projekti veebileht


http://www.etag.ee/rahastamine/mobilitas/

Projekti kontaktisik


Tiina Loit

Toetuse summa


19 285 501,80 €

    

Projekti algus


01.01.2008

Projekti lõpp


31.12.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Anu Laumets

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Eesti teadlaspotentsiaali arendamine ja mitmekesistamine rahvusvahelise teadlasmobiilsuse ja kogemuste vahetamise kaudu värvates kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu. Teadlasmobiilsuse programmi Mobilitas kaudu saavad järeldoktorid ja tippteadlased taotleda toetust uurimistööks Eestis või välismaal. Programmi Mobilitas eesmärk on elavdada rahvusvahelist teadlaste ja teadmiste vahendust.

Projekti tegevused


Programmi tegevused: Teadlasmobiilsuse olukorra analüüs ja informatsiooni levitamine Järeldoktorite positsiooni arendamine noorte teadlaste akadeemilise karjääri astmena Eelisarendatavate valdkondade tippteadlastele Eestis töötamiseks võimaluste loomine

Projekti partnerid


Eesti Maaülikool Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Ülikool Tartu Ülikool Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Eesti Kirjandusmuuseumi Protobios OÜ

Lisadokumendid


Programm_Mobilitas_020512.pdf