Kõrghariduse katkestanute haridustee jätkamise programm – TULE

Meede


Meede 1.2.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine

Projekti pealkiri


Kõrghariduse katkestanute haridustee jätkamise programm – TULE

Toetuse saaja


Haridus- ja Teadusministeerium

    

Projekti kontaktisik


Kristi Ploom

Toetuse summa


3 575 098,71 €

    

Projekti algus


01.01.2010

Projekti lõpp


30.11.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Programmi peaeesmärk: on suurendada erialaste teadmiste ja oskustega kvalifitseeritud töötajate hulka tööturul võimaldades kõrghariduse katkestanutel haridusteed jätkata ja õpingud lõpule viia. Samuti aitab programm kaasa elukestva õppe arendamisele, kuna täiendavate õppekohtade rahastamise kaudu luuakse soodsad tingimused varasema õpi- ja töökogemusega täiskasvanud õppijatele sobivate õpetamismeetodite ja õppekorralduse rakendamiseks.

Projekti tegevused


Programmi tegevused: 1. Haridusteed jätkava üliõpilase õpingute toetamine (tegevus 1). 2. Haridusteed jätkavate üliõpilaste õppetoetuste hüvitamine (tegevus 2) 3. Programmi tegevuste mõju analüüs ja motivatsiooniküsimustiku koostamine ja rakendamine (tegevus 3). 4. Teavitamine (tegevus 4). 5. Programmi ettevalmistamine. 6. Programmi elluviimine.

Projekti partnerid


Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Tallinna Majanduskool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Ülikool, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Lisadokumendid


Programm_Tule_160913.pdf