Eesti kõrghariduse kvaliteedi arendamise programm- EkkA

Meede


Meede 1.2.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine

Projekti pealkiri


Eesti kõrghariduse kvaliteedi arendamise programm- EkkA

Toetuse saaja


SA Archimedes

    

Projekti veebileht


http://ekka.archimedes.ee/et

Projekti kontaktisik


Maiki Udam

Toetuse summa


681 160,18 €

    

Projekti algus


01.04.2009

Projekti lõpp


30.06.2014

Kontaktisik rakendusüksuses


Taivo Kurvits

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Toetada kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavagruppide kvaliteedi hindamise käivitamist ja rakendamist, sh tõsta kõrgkoolide valmisolekut sisemise kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamiseks.

Projekti tegevused


Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EkkA) käivitamise ja arendamise toetamine. Arendusseminaride korraldamine EkkA töötajatele ja hindamisnõukogu liikmetele EkkA sisemise kvaliteedisüsteemi väljaarendamine ja välishindamise läbimine Eesti kõrghariduse välis- ja sisehindamissüsteemide võrreldavuse tagamine muu maailma.Õppereisid maailma juhtivatesse kõrghariduse kvaliteedikindlustamise erinevaid lähenemisi praktiseerivatesse riikidesse. Koostöö arendamine Põhjamaade ja Balti riikide kvaliteediagentuuridega. Osalemine kvaliteediagentuuride võrgustikes Üleminekuhindamiseks, institutsionaalseks akrediteerimiseks ja õppekavagruppide kvaliteedihindamiseks asjatundliku ekspertiisi olemasolu tagamine. Institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavagruppide kvaliteedihindamise protseduuride väljatöötamisel ekspertide kasutamine. Välishindamise koolituste korraldamine hindamisekspertidele ja kõrgkoolide esindajatele (sh üleminekuhindmaine, õppekavagruppide kvaliteedihindamine, institutsionaalne akrediteerimine, eneseanalüüsi koostamine). Üleminekuhindamise hindamiskomisjonide liikmete töö tasustamine Kvaliteedikindlustuse ja välishindamise alase informatsiooni kättesaadavuse tagamine avalikkusele. Infomaterjalide koostamine ja väljaa

Lisadokumendid


Programm_EkkA_100113.pdf