Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm „TiPS“

Meede


Meede 1.2.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine

Projekti pealkiri


Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm „TiPS“

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://www.tips.ut.ee

Projekti kontaktisik


Katrin Tamm

Toetuse summa


1 208 790,00 €

    

Projekti algus


01.01.2011

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Programmi eesmärk on tõsta teadus- ja innovatsioonipoliitika kvaliteeti, tagades poliitika kujundamiseks ning strateegiliste valikute tegemiseks kvaliteetsed teaduslikud taustauuringud, analüüsid ja soovitused. Programmi üldeesmärk on TA&I strateegia elluviimist toetavate uuringute läbiviimine.

Projekti tegevused


Programmi tegevused: - Uuringute, hindamiste ja analüüside teostamine seitsmes seirevaldkonnas:, milleks on intellektuaalomand teadus - ja arendustegevuses, Eesti teaduse rahastamissüsteem, teadus- ja arendusasutuste juhtimis- ja majandamismudelid, ettevõtete ja kõrgkoolide koostöö juhtimine, teadus- ja innovatsioonipoliitika kompleksanalüüs, teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahvusvahelistumine ja teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014 – 2020 kujundamine. - Teavitus ja kaasamine

Projekti partnerid


Tallinna Tehnikaülikool

Lisadokumendid


Programm_TiPs_250311.pdf