Kõrghariduse e-õppe programm “BeSt”

Meede


Meede 1.2.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine

Projekti pealkiri


Kõrghariduse e-õppe programm “BeSt”

Toetuse saaja


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

    

Projekti veebileht


http://www.e-ope.ee/

Projekti kontaktisik


Kristi Kadaja-Kollom

Toetuse summa


6 809 109,46 €

    

Projekti algus


01.01.2008

Projekti lõpp


31.12.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Programmi BeSt tulemusena tugevneb kõrgkoolides e-õppe vahendite ja võimaluste kasutamise ning pideva edasiarendamise toel taseme- ja täiendusõppe kvaliteet ja õppe mitmekesisus, mis aitab kaasa õppijate mobiilsuse kasvu saavutamisele ning õppe kättesaadavuse paranemisele Eesti erinevates regioonides.

Projekti tegevused


Kvaliteedinõuetele vastav ja rahvusvaheliselt tunnustatud e-õppe sisu arendamine läbi võõrkeelsete ja eestikeelsete e-kursuste ning interaktiivsete õpiobjektide Regionaalsete e-õppekeskuste töölerakendamine ja haridustehnoloogia võrgustiku edasiarendamine E-õppe kvaliteedisüsteemi edasiarendamine E-õppe laialdasemaks kasutuselevõtuks vajaliku riist- ja tarkvara soetamine ning haldamine E-õppealase informatsiooni laialdasem levik kõrgkoolides ja ühiskonnas tervikuna

Projekti partnerid


Tallinna Ülikool Tallinna Tehnikaülikool Tartu Ülikool Eesti Maaülikool Estonian Business School Eesti Infotehnoloogia Kolledž Eesti Lennuakadeemia Sisekaitseakadeemia Eesti Mereakadeemia Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Tartu Kõrgem Kunstikool Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Tallinna Pedagoogiline Seminar Eesti Kunstiakadeemia Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar

Lisadokumendid


Programm_BeSt_270513.pdf