Digitaalsed taimetargad taskus ja arvutis - loodushariduse edendamine interaktiivsete määrajate kaudu

Meede


Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega

Projekti pealkiri


Digitaalsed taimetargad taskus ja arvutis - loodushariduse edendamine interaktiivsete määrajate kaudu

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti kontaktisik


Andres Saag

Toetuse summa


58 875,41 €

    

Projekti algus


01.10.2010

Projekti lõpp


30.09.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti eesmärk on tutvustada võimalikult laiale auditooriumile (sh peamise sihtrühmana eri taseme õppuritele) Eesti elurikkust praktilise ja köitva tegevuse – liikide määramise – kaudu, mida on võimalik läbi viia nii koolitundides, ülikooli praktikumides kui ka huviringides.

Projekti tegevused


Viiakse läbi kahte sorti koolitusi – iga projekti aasta algul tutvustavaid loenguid koha peal (koolides) ja kevadsemestri jooksul põhjalikumad koolitusi Tartus. Koolituste tagasiside kaudu parandatakse olemasolevaid baasmäärajaid ja individualiseeritud määrajaid, loodame sügissemestril korraldatavate fookus-gruppide kaudu (vt taotluse osa V, Tegevus 1.2). Kuna liikide määramine sobib väga hästi arendava tegevusena ka huviringide töösse, planeerime kaasata juba toimivate loodushariduskeskuste ja loodusmajade ringide juhendajaid. Digitaalsete määrajate leviku laiendamiseks (eriti sobiv huviharidusse) soovime jätkata nutitelefonide rakenduste arendamist

Projekti partnerid


Eesti Maaülikool

© 2012 SA Archimedes