Juhtimismäng ettevõtlusõppes

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Juhtimismäng ettevõtlusõppes

Toetuse saaja


OÜ EBS Education (Estonian Business School)

    

Projekti kontaktisik


Peeter Kross

Toetuse summa


150 366,00 €

    

Projekti algus


01.11.2011

Projekti lõpp


30.06.2013

Kontaktisik rakendusüksuses


Kadri Adrat

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Aastaks 2013 on valminud ja tudengite ning õppejõudude poolt piloteeritud veebipõhine juhtimismäng, mida innovaatilise lahendusena kõrgkoolide tasemeõppes kasutades toetatakse õppekvaliteedi kasvu kõrgkoolides.

Projekti tegevused


Projekti käigus luuakse veebipõhine interaktiivne juhtimismäng, mida kasutatakse ettevõtluse ja ärijuhtimise õpetamisel. Projekti lähtematerjaliks on olemasolev ärisimulatsioon Dynama, mida on soov muuta innovatiivseks ja kaasaegseks õppevahendiks. Esimese tegevusena viiakse läbi juhtimismängu detailanalüüs (kontseptsiooni loomine) ja lepitakse kokku tehnilises lahenduses ning luuakse mängu sisumaterjal. Järgneb mängu disain ja programmeerimine. Mängu testitakse esmalt projektimeeskonna poolt. Seejärel tõlgitakse mäng inglise ja vene keelde. Juhtimismängust teavitatakse teisi Eesti kõrgkoole nii elektrooniliste kanalite kaudu kui ka 2 vastavasisulise seminari käigus. Uuenenud juhtimismängu kasutuselevõtt toimub piloteerimise käigus, milles osalevad projektis osalevate kõrgkoolide tudengid ja õppejõud. Samaaegselt mängu põhiosa piloteerimisega luuakse ja integreeritakse mängule lisamoodulid ja e-õpik. Juhtimismängust teavitatakse avalikkust nii veebikanali kui ka trükimeedia vahendusel. Projekti ajas ja eelarves püsimise kindlustab efektiivne projektijuhtimine.

© 2012 SA Archimedes