Teaduste Akadeemia juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine

Meede


Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond

Projekti pealkiri


Teaduste Akadeemia juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine

Toetuse saaja


Eesti Teaduste Akadeemia

    

Toetuse summa


235 000,00 €

    

Projekti algus


10.05.2011

Projekti lõpp


31.07.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes