Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduse doktorikool

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduse doktorikool

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://www.doktorikool.ut.ee/kstt/

Projekti kontaktisik


Katre Sakala

Toetuse summa


1 322 254,98 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Tea Tassa

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti peaeesmärk on doktoriõppe mahu, efektiivsuse ja kvaliteedi ning Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tõstmine.

Projekti tegevused


Peaeesmärgi saavutamiseks parandatakse juhendamise ja õppe kvaliteeti; suurendatakse Eesti sisest ja rahvusvahelist koostööd; juurutatakse multi- ja interdistsiplinaarseid lähenemisviise, sealhulgas e-õpet; seotakse doktoriõpe tihedamalt rakenduste ja ühiskonna vajadustega, kaasates tõhusamalt ettevõtlussektorit; tagatakse piisav doktorikraadiga spetsialistide arv õppejõudude järelkasvuks ja teadmistemahuka majanduse arenguks ja tugevdatakse osalevate kõrgkoolide konkurentsivõimet.

© 2012 SA Archimedes