Eesti Kirjandusmuuseumi tuleohutuse ja ligipääsetavuse parendamine.

Meede


Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond

Projekti pealkiri


Eesti Kirjandusmuuseumi tuleohutuse ja ligipääsetavuse parendamine.

Toetuse saaja


Eesti Kirjandusmuuseum

    

Toetuse summa


218 887,00 €

    

Projekti algus


01.06.2011

Projekti lõpp


15.09.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes