Õppehoone Salme 1a juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine

Meede


Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond

Projekti pealkiri


Õppehoone Salme 1a juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


105 782,00 €

    

Projekti algus


03.10.2011

Projekti lõpp


15.10.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes