Tallinna Ülikooli Keeltemaja tuleohutusnõuetele vastavusse viimine

Meede


Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond

Projekti pealkiri


Tallinna Ülikooli Keeltemaja tuleohutusnõuetele vastavusse viimine

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Toetuse summa


672 945,00 €

    

Projekti algus


01.09.2011

Projekti lõpp


31.08.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes