Tartu Observatooriumi teleskoobi tornide tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine ja juurdepääsetavuse suurendamine.

Meede


Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond

Projekti pealkiri


Tartu Observatooriumi teleskoobi tornide tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine ja juurdepääsetavuse suurendamine.

Toetuse saaja


Tartu Observatoorium

    

Toetuse summa


125 037,00 €

    

Projekti algus


01.10.2011

Projekti lõpp


31.10.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes