Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://www.doktorikool.mtk.ut.ee/

Projekti kontaktisik


Raul Eamets

Toetuse summa


1 352 798,47 €

    

Projekti algus


20.02.2009

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti peaeesmärk on Eesti avaliku ja erasektori majandusanalüüsialase kompetentsi ning kaasatud kõrgkoolide ja nende doktorantide konkurentsivõime suurendamine projekti partnerite majandusteaduse ja innovatsiooniga seotud õppekavade (majandusteadus, majandus, haldusjuhtimine ning geograafia õppekava inimgeograafia ja regionaalplaneerimise eriala) doktoriõppe efektiivsuse suurendamise kaudu.

Projekti tegevused


Planeeritav doktorikool aitab suurendada lõpetajate arvu, tõsta hariduse kvaliteeti projektiga hõlmatud õppekavadel ja doktorikraadiga töötajate arvu avalikus ning erasektoris. Samuti tugevdatakse projekti raames siseriiklikku ja piiriülest koostööd.

© 2012 SA Archimedes