Eesti Keele Instituudi juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine

Meede


Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond

Projekti pealkiri


Eesti Keele Instituudi juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine

Toetuse saaja


Eesti Keele Instituut

    

Toetuse summa


229 835,87 €

    

Projekti algus


01.11.2011

Projekti lõpp


31.03.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes