Õppehoone Struve 1 juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine

Meede


Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond

Projekti pealkiri


Õppehoone Struve 1 juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Toetuse summa


97 859,00 €

    

Projekti algus


03.10.2011

Projekti lõpp


15.12.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes