Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool KTKDK

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool KTKDK

Toetuse saaja


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

    

Projekti veebileht


http://ktkdk.edu.ee/

Projekti kontaktisik


Aleksandra Dolgopolova

Toetuse summa


848 169,25 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Lili Veesaar

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Projekti peaeesmärk on edendada Eesti Haridussüsteemi efektiivsust, konkurentsivõimelisust, paindlikkust ja jätkusuutlikkust. Kavandatav doktorikool ühendab nelja kõrgkooli ning ühe tippkeskuse, soodustab koostööd nii Eesti siseselt kui rahvusvaheliselt, loob tingimused õppematerjalide soetamiseks, korraldab koostööpartneritega igal aastal mitmeid interdistsiplinaarseid ühisüritusi ning aitab tõsta kraadiõppurite juhendamise kvaliteeti.

© 2012 SA Archimedes