Tallinna Tehnikakõrgkooli peahoone tuleohutusnõuete täitmine

Meede


Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond

Projekti pealkiri


Tallinna Tehnikakõrgkooli peahoone tuleohutusnõuete täitmine

Toetuse saaja


Tallinna Tehnikakõrgkool

    

Toetuse summa


88 350,00 €

    

Projekti algus


01.06.2011

Projekti lõpp


15.07.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes