Tallinna Pedagoogilise Seminari õppekeskkonna kvaliteedinõuetele vastavusse viimine

Meede


Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond

Projekti pealkiri


Tallinna Pedagoogilise Seminari õppekeskkonna kvaliteedinõuetele vastavusse viimine

Toetuse saaja


Tallinna Ülikool

    

Toetuse summa


783 092,00 €

    

Projekti algus


01.05.2011

Projekti lõpp


15.01.2014

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes