Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine puuetega inimestele

Meede


Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond

Projekti pealkiri


Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine puuetega inimestele

Toetuse saaja


Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

    

Toetuse summa


91 911,55 €

    

Projekti algus


18.03.2011

Projekti lõpp


15.11.2012

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes