Tartu Kõrgema Kunstikooli õppekeskkonna kvaliteedinõuetele vastavuse tagamine ja juurdepääsetavuse suurendamine

Meede


Meede 3.2.9 Kõrgkoolide ning teadus-ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond

Projekti pealkiri


Tartu Kõrgema Kunstikooli õppekeskkonna kvaliteedinõuetele vastavuse tagamine ja juurdepääsetavuse suurendamine

Toetuse saaja


Tartu Kõrgem Kunstikool

    

Toetuse summa


463 036,65 €

    

Projekti algus


01.10.2011

Projekti lõpp


30.11.2013

Toetuse fond


Euroopa Regionaalarengufond

© 2012 SA Archimedes