Eesti matemaatika ja statistika doktorikool

Meede


Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine

Projekti pealkiri


Eesti matemaatika ja statistika doktorikool

Toetuse saaja


Tartu Ülikool

    

Projekti veebileht


http://math.ut.ee/emsdk/

Projekti kontaktisik


Rainis Haller

Toetuse summa


643 212,53 €

    

Projekti algus


01.09.2009

Projekti lõpp


31.08.2015

Kontaktisik rakendusüksuses


Anu Laumets

Toetuse fond


Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk


Doktoriõppe peamine tegevus on efektiivne rahvusvahelisel tipptasemel õppejõudude/teadlaste ja spetsialistide ettevalmistus ja Eesti teaduse konkurentsivõime kui doktorikooli peamise eesmärgi tagamine. Projekti eesmärkide täitmiseks on doktorikooli projekti planeeritud 7 sisulist tegevust ja 1 tugitegevus, millede läbiviimisest on lähtutud projekti eelarve koostamisel.

© 2012 SA Archimedes