Toetatud projektid

Meede:
Toetuse saaja: Organisatsiooni tüüp:
Otsi märksõna järgi:
Nr Toetuse saaja Pealkiri Kestus Summa (€)
1. SA Archimedes Kõrghariduse kvaliteedi arendamise programm Primus 01.01.2008 -
31.12.2015
13 854 932,89
2. Tartu Ülikool TÜ ja TTÜ Doktorikool “Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad” 01.02.2009 -
31.12.2014
1 429 476,23
3. Tartu Ülikool Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool 01.09.2009 -
30.06.2015
1 419 968,04
4. Tartu Ülikool Kliinilise meditsiini doktorikool 01.09.2009 -
30.06.2015
1 431 454,30
5. Tallinna Tehnikaülikool Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool 01.01.2009 -
31.08.2015
1 455 814,98
6. Tallinna Tehnikaülikool Energia- ja geotehnika doktorikool II 01.12.2008 -
31.01.2015
1 370 791,85
7. Tartu Ülikool Maateaduse ja ökoloogia doktorikool 01.03.2009 -
31.08.2015
1 531 041,96
8. Tartu Ülikool Doktorikool: keeleteadus, filosoofia ja semiootika 01.09.2009 -
30.09.2014
1 302 170,65
9. Tartu Ülikool Eesti matemaatika ja statistika doktorikool 01.09.2009 -
31.08.2015
643 212,53
10. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool KTKDK 01.09.2009 -
31.08.2015
848 169,25
11. Tartu Ülikool Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool 20.02.2009 -
31.08.2015
1 352 798,47
12. Tartu Ülikool Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduse doktorikool 01.09.2009 -
31.08.2015
1 322 254,98
13. Tallinna Tehnikaülikool Ehituse ja keskkonnatehnika doktorikool 01.10.2009 -
31.10.2014
717 486,36
14. Tallinna Ülikool Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool 01.12.2008 -
31.08.2015
1 213 871,08
15. Tallinna Ülikool TLÜ, TÜ ja TTÜ ühismoodul: Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika 01.03.2010 -
31.08.2015
210 389,60
16. Tallinna Tehnikakõrgkool Magistritasemel logistikavaldkonna õppekavade „Tarneahela juhtimine“ ja „Logistika“ väljatöötamine Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös tulenevalt tööturu vajadusest 01.09.2010 -
31.08.2013
222 986,34
17. Tallinna Tehnikaülikool Magistriõppekava „Arvutisüsteemid (Computer and Systems Engineering)“ arendamine – COMPSYS 01.09.2010 -
30.09.2013
223 690,77
18. Tartu Ülikool Venemaa ja naabruspoliitika sihtriikide ärikeskkonna alase magistriõppe ühismooduli arendamine Eesti ettevõtete ida-suunalise ekspordivõimekuse tõstmiseks (TRADERUN) 01.09.2010 -
31.12.2014
222 224,12
19. Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli ühisõppekava „Taastuvatel energiaallikatel põhinev hajaenergeetika / Dispersed power generation based on renewable energy sources“ 01.09.2010 -
30.06.2015
223 064,44
20. Tallinna Tehnikaülikool Väikelaevaehituse ühisõppekava arendamine koostöös ettevõtjatega 01.09.2010 -
31.12.2014
223 390,39
21. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Eesti Infotehnoloogia Kolledži tuumikõppekavade uuendamine ning ettevõtetega koostöömudeli loomine ja käivitamine tööturu vajadustest lähtuvalt 01.10.2010 -
31.12.2013
194 826,26
22. Tallinna Ülikool Rahvusvaheline magistritaseme ühisõppekava “Media Innovation Management” 01.07.2010 -
30.06.2014
221 837,33
23. Tallinna Tehnikaülikool Polümeermaterjalide instituudi ja ettevõtete koostöö väljakujundamine magistriõppekava KAOM02/09 „Materjalitehnoloogia” alusel läbiviidava taseme- ja täiendkoolituse õpiväljundite süsteemi ellurakendamisel ja täiustamisel 01.09.2010 -
31.12.2013
223 690,77
24. Tartu Ülikool Eesti planeerimisõppekavade arendamine (EPA): ettevõtluskoostöö ühisõppekava, praktika- ja täiendkoolitussüsteemi loomiseks 01.09.2010 -
30.09.2013
223 051,65
25. TTÜ Virumaa Kolledž Kütuste keemia ja tehnoloogia magistriõppekava loomisprojekt 01.09.2010 -
31.08.2015
220 814,75
26. Sisekaitseakadeemia Teadmistemahukas turvalisus 01.09.2010 -
31.12.2013
135 948,06
27. Tartu Ülikool Õppekava eesti viipekeele tõlk arendamine, juurutamine ning jätkusuutlikkuse tagamine 01.01.2010 -
31.08.2015
223 131,54
28. Tartu Ülikool Rahvusvahelise MA ühisõppekava „Audio engineering arts“ väljaarendamine ja käivitamine 01.04.2010 -
31.12.2013
223 690,77
29. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Uute koostöömudelite rakendamine kaubandusökonoomika õppekava arendamisel 15.05.2010 -
30.09.2012
134 373,54
30. Eesti Maaülikool Loomaarstiõppe õppekava arendamine vastavuses kaasaja ühiskonna ja tööturu nõudmisega ülikooliväliste partnerite kaasamise abil 01.09.2009 -
31.08.2015
223 690,77
31. Tartu Ülikool Ettevõtlusõpe Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli bioõppekavades 01.09.2010 -
30.08.2012
171 379,08
32. Eesti Lennuakadeemia Eesti Lennuakadeemia radariõppe arendus (ELAR) 01.04.2010 -
30.11.2013
222 615,37
33. Tartu Ülikool Psühholoogia magistriõppekava vastavusse viimine kliinilise ja koolipsühholoogia kutsestandardi ja tööturu nõuetega õppekava rakendusliku külje arendamise kaudu 01.06.2008 -
31.08.2015
191 275,67
34. Tallinna Tehnikaülikool Ekspordijuhtimise ühismooduli arendus 01.02.2010 -
30.06.2014
127 823,30
35. Tallinna Tehnikaülikool Uus kompleksne magistriõppekava „Integrated Electronics Systems (Communicative electronics) 01.10.2009 -
31.10.2011
319 149,14
36. Tartu Ülikool Nanotehnoloogia moodulite loomine füüsika magistriõppekava jaoks 01.02.2009 -
30.06.2015
179 482,51
37. Tallinna Tehnikaülikool Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö eTervise tehnoloogia spetsialiste ettevalmistava ühisõppekava väljaarendamiseks ja turundamiseks 01.11.2008 -
31.01.2014
235 969,35
38. Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja tehnikavaldkonna õppekavade integreerimine - biotehnilised süsteemid ning toote- ja tehnoloogiaarendus 01.09.2009 -
31.12.2014
287 602,42
39. Tartu Ülikool Rahvusvahelise magistriõppekava „Virtuaalkeskkondade disainer 01.05.2009 -
01.06.2014
287 574,78
40. Tartu Tervishoiu Kõrgkool Radioloogiatehnikute erialase koolituse õppekava koostamine ja rakendamine kolmes valdkonnas Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 2009-2012 01.03.2009 -
30.12.2013
270 265,13
41. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool TÜ ja TTÜ ühismagistriõppekava „Tuumaenergeetika ja tuumaohutus 01.04.2009 -
31.12.2013
152 530,06
42. Tallinna Tehnikaülikool Magistriõppekava "Hoonete energiatõhusus / Энергетическая эффективность зданий" 01.09.2009 -
31.07.2015
299 829,37
43. Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühismagistriõppekava 01.09.2009 -
31.12.2013
172 800,49
44. Tartu Ülikool Pärandtehnoloogia rakenduskeskuse väljaarendamine (PÄRTEL) 01.01.2009 -
30.06.2015
287 602,42
45. Tartu Ülikool Informaatika ja infotehnoloogia magistriõppekavade arendamine Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis koostöös Eesti infotehnoloogiaettevõtetega 01.09.2009 -
30.06.2014
263 459,79
46. Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistri taseme ühisõppekava arendamine tööturuvajadustest lähtuvalt 01.10.2009 -
30.09.2012
307 998,45
47. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Kultuuriettevõtluse mooduli ja rahvusvahelise õppe arendamine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kultuurikorralduse magistriõppekavas 01.09.2009 -
31.05.2013
203 106,23
48. Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia rahvusvahelise ühisõppekava „Disain ja tootearendus 01.06.2008 -
31.12.2013
318 439,36
49. Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli innovatsiooni valdkonna õppekavade arendus innovatsioonivõimekuse ja -teadlikkuse tõstmiseks koostöös avaliku sektori ning ettevõtlusorganisatsioonidega 01.09.2009 -
30.06.2014
269 800,41
50. Tallinna Tehnikaülikool Innovatsiooni arendamine mehhanotehnika valdkonna ettevõtluses 01.01.2010 -
31.12.2012
292 912,33
51. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Administreerimise õppemooduli loomine koostöös RIA ja CERT Eestiga „Praktiline küberkaitse IT süsteemide administraatoritele“ 15.06.2009 -
31.08.2015
127 697,32
52. Kadrina Vallavalitsus Tehnoloogia- ja inseneriteaduste populariseerimine Kadrina Keskkooli ja Lääne-Virumaa õpilaste ja noorte seas 01.09.2010 -
31.08.2013
59 680,76
53. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit IKT erialade populariseerimine atraktiivsete teavitusürituste kaudu 01.09.2010 -
31.08.2012
89 962,04
54. SÜG Sihtasutus Saaremaa noorte teaduslaagrid 01.01.2011 -
31.12.2013
50 860,89
55. Tallinna Tehnikaülikool Robootika rakendamine Eesti gümnaasiumi- ja põhikooli vanemas astmes (KOOLIROBOOTIKA) 01.06.2010 -
31.05.2013
70 366,73
56. RK Hariduse MTÜ Üleriigilised robootika- ja tehnoloogiapäevad 7.-9. klassi õpilastele kolmes regionaalses keskuses: Tallinna Reaalkoolis, Tartu Kivilinna Gümnaasiumis ja Pärnu Ühisgümnaasiumis 01.12.2010 -
30.11.2013
70 892,65
57. Tallinna Tehnikakõrgkool TEHNOCUM – tehnika ja tehnoloogia erialade populariseerimine tehnikaringide ning üle-Eestilise tehnoloogiapäevade sarja läbiviimise kaudu 01.08.2010 -
30.11.2012
69 578,57
58. Tartu Ülikool Populariseerime tulevikuenergeetikat 01.01.2011 -
31.12.2013
57 222,08
59. Tartu Ülikool TÜ Teaduslaagrid 01.09.2010 -
30.08.2013
95 867,47
60. Tartu Ülikool Astronoomia ja teaduslik maailmapilt: videoloengud, vaatlused ja planetaariumitunnid 01.01.2011 -
31.12.2013
84 107,73
61. Tallinna Tehnikaülikool Hammasrattast tuulegeneraatorini 01.10.2010 -
31.12.2013
95 867,47
62. Tallinna Tehnikaülikool, Virumaa Kolledž Ümber TERRA CUCERSITA (Põlevkivimaa) 01.10.2010 -
31.12.2013
95 867,47
63. Tallinna Tehnikaülikool Robotex 2011-2013 01.01.2011 -
15.12.2013
41 862,13
64. Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa Teadusfestival ja Teadlaste Öö 2011-2012-2013 01.01.2011 -
31.12.2013
86 280,73
65. Eesti Disainikeskus MTÜ IDE: praktilised tootearenduse töötoad gümnaasiumiastme õpilastele 01.09.2010 -
31.12.2013
81 640,97
66. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Õppeinfosüsteemi moodulite arendamine 01.10.2011 -
31.12.2013
186 390,00
67. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Välistudengi kandidaatide avalduste menetluse infosüsteem 01.02.2011 -
31.12.2012
100 378,14
68. Tallinna Tehnikaülikool Ülikoolide täiskulu arvestuse I etapp 01.09.2011 -
30.09.2014
175 161,00
69. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses 01.10.2011 -
31.12.2013
210 491,50
70. Tartu Ülikool Eesti kõrgkoolide ja sisseastujate ja üliõpilaste ning tööandjate teabekeskkond 01.08.2011 -
28.02.2013
94 047,00
71. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Hariduses kasutatavate infosüsteemide arhitektuuri ja koosvõime raamistiku loomine kõrgkoolide töökorralduse tõhustamiseks 01.10.2011 -
31.12.2013
203 585,00
72. Tallinna Tehnikaülikool Mektory loomine innovatsiooni ja loovuse toetamiseks 01.10.2011 -
30.09.2013
133 975,80
73. Tartu Ülikool Rahvusvahelise akadeemilise mobiilsuse digitaalne töökeskkond 01.10.2011 -
01.06.2013
66 191,00
74. Haridus- ja teadusministeerium Programm „Teaduse rahvusvahelistumine“ 01.08.2010 -
31.08.2015
12 628 941,75
75. Tallinna Ülikool Tervikliku ja kaasaegse personaliarendussüsteemi rakendamine Tallinna Ülikooli töökorralduse ja juhtimisprotsesside arendamisel 01.09.2011 -
31.10.2013
71 088,00
76. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Logistika ja tarneahelate juhtimise multimeediapõhine sõnastik veebikeskkonnas 01.10.2011 -
30.01.2014
68 400,05
77. Tallinna Tehnikaülikool Energiasüsteemi talitluse optimeerimine muutuvkoormuste tasakaalustamiseks 01.01.2010 -
31.08.2015
951 405,04
78. Tallinna Tehnikaülikool Põlevkivi põletamisega kaasnevate tahkjäätmete uute kasutusalade alused 01.01.2010 -
31.08.2015
470 965,90
79. Tallinna Tehnikaülikool Põlevkivitehnoloogiate arendustöödes vajalike ainesüsteemide termodünaamilised omadused: eksperimentaalne ja arvutuslik määramine ning määramisvõimaluste parendamine 01.01.2010 -
31.12.2014
712 574,55
80. Tallinna Tehnikaülikool Uued materjalid päikeseenergeetikale 01.01.2010 -
31.08.2015
859 640,52
81. Tallinna Tehnikaülikool Anaeroobsel kääritamisel põhinevate biogaasi energiatehnoloogiate biokeemiliste protsesside optimeerimine ning monitooringu ja juhtimismeetodite arendamine 01.01.2010 -
31.08.2015
509 766,83
82. Tartu Ülikool Tahkeoksiidsete ja madalatemperatuursete kütuseelementide, elektrolüüserite ja superkondensaatortie materjalide ja ühikrakkude väljatöötamine ja testimine 01.01.2010 -
31.08.2015
1 005 544,08
83. Tartu Ülikool Tehnoloogia väljatöötamine uut tüüpi teise põlvkonna biokütuse saamiseks 01.01.2010 -
31.08.2015
602 293,95
84. Tallinna Tehnikaülikool CO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas 01.01.2012 -
15.01.2015
689 970,00
85. Tallinna Tehnikaülikool Põlevkivi kadudeta ja keskkonnasäästlik kaevandamine 01.01.2012 -
15.09.2015
610 400,00
86. Tallinna Tehnikaülikool Põlevkivi maksimaalse vääristamise alused 01.01.2012 -
15.07.2015
459 480,00
87. Nano OÜ Põlevkivist diislikütuse komponentide valmistamine 01.11.2011 -
01.11.2013
270 280,00
88. Eesti Maaülikool Maakasutuse muutuste ning ökosüsteemsete teenuste ja hüviste arvestamine jätkusuutliku maakasutuse planeerimisel (ÖKOMAA) 01.02.2012 -
15.09.2015
150 000,00
89. Tallinna Tehnikaülikool Efektiivsete ja paindlike õhupuhastus- ja ventilatsioonitehnoloogiate kompleksne arendamine hoonete energiatõhususe tõstmiseks. 01.04.2012 -
15.04.2014
130 000,00
90. Tallinna Tehnikaülikool Uus tehnoloogia keskkonnaohtlikke mikrosaasteainete lagundamiseks vesifaasis: molekulaarselt jäljendatud polümeeridest analüütiliste sensoritega varustatud fotokatalüütiline puhastusseade 01.01.2012 -
15.01.2015
270 000,00
91. Tallinna Tehnikaülikool Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide kasutamine Eesti tingimustes 01.01.2012 -
15.09.2015
135 000,00
92. Tartu Observatoorium Aeglaselt kulgevate nähtuste tuvastamise kaugseiremeetodite täiustamine 01.01.2012 -
15.01.2015
79 500,00
93. Tartu Ülikool Eesti kiirguskliima 01.01.2012 -
15.09.2015
370 000,00
94. Tartu Ülikool Radionukliidide põhjaveest eraldamise tehnoloogia optimeerimine, tekkivate radioaktiivsete jäätmetüüpide ja koguste väljaselgitamine ning veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine 01.01.2012 -
15.09.2015
400 000,00
95. Tartu Ülikool Ravimijäägid ja sünteetilised nanoosakesed reovees: mõju reoveepuhastusprotsessile ja ravimresistentsuse geenide levikule keskkonnas 01.01.2012 -
15.09.2015
370 000,00
96. Tartu Ülikool Hoonete keskkonnamõju vähendamine läbi energiatõhususe parandamise 01.01.2012 -
15.01.2015
279 999,99
97. Tartu Ülikool Fosforiärastustehnoloogiad märgalapuhastites: põlevkivituhasette filtersüsteemide omadused ja pikaajaline toimimine 01.01.2012 -
31.08.2015
300 000,00
98. Tartu Ülikool Polaaralade kliima- ja keskkonnamuutused seotuna globaalsete muutustega ning nende mõju Põhja-Euroopa kliima kõikumistele 01.01.2011 -
15.09.2015
250 000,00
99. Tartu Ülikool Eesti merekeskkonna elurikkuse seisund ja selle võimalik tulevik 01.01.2012 -
15.01.2015
300 000,00
100. Tartu Kõrgem Kunstikool Tartu Kõrgema Kunstikooli õppekeskkonna kvaliteedinõuetele vastavuse tagamine ja juurdepääsetavuse suurendamine 01.10.2011 -
30.11.2013
463 036,65
101. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Õppehoonete juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutuse tagamine 01.09.2011 -
15.01.2014
411 350,00
102. Eesti Mereakadeemia Eesti Mereakadeemia peahoone õppe- ja töökeskkonna kaasajastamine ning juurdepääsetavuse suurendamine 01.10.2011 -
15.08.2013
272 175,99
103. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine puuetega inimestele 18.03.2011 -
15.11.2012
91 911,55
104. Eesti Mereakadeemia Eesti Mereakadeemia õuehoone õppe- ja töökeskkonna kaasajastamine ning juurdepääsetavuse suurendamine 01.10.2011 -
15.08.2013
259 813,27
105. Tallinna Ülikool Tallinna Pedagoogilise Seminari õppekeskkonna kvaliteedinõuetele vastavusse viimine 01.05.2011 -
15.01.2014
783 092,00
106. Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooli peahoone tuleohutusnõuete täitmine 01.06.2011 -
15.07.2012
88 350,00
107. Eesti Mereakadeemia Eesti Mereakadeemia peahoone keldrikorruse õppe- ja töökeskkonna kaasajastamine 01.10.2011 -
15.08.2013
143 066,47
108. Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooli peahoone A-korpuse ventilatsioonisüsteemi kaasajastamine 15.11.2011 -
31.12.2013
310 767,44
109. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Vanemuise 46 õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine 03.10.2011 -
15.11.2012
192 090,00
110. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine 05.09.2011 -
30.09.2012
109 516,00
111. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine 05.09.2011 -
30.09.2012
25 878,00
112. Tartu Ülikool Õppehoone Struve 1 juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine 03.10.2011 -
15.12.2013
97 859,00
113. Tartu Ülikool TÜ Ülikooli 17 õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine 03.10.2011 -
15.12.2013
74 195,00
114. Tallinna Tehnikaülikool TTÜ Virumaa Kolledži õppehoonete juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuete täitmine 15.09.2011 -
01.11.2012
168 767,50
115. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Nooruse 1 õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine 03.10.2011 -
30.06.2012
10 070,00
116. Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituudi juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine 01.11.2011 -
31.03.2013
229 835,87
117. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Lai 38 õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine 03.10.2011 -
15.01.2013
72 865,00
118. Eesti Maaülikool Maaülikooli õppehoonete tuleohutuse suurendamine ja juurdepääsetavuse parendamine puuetega inimeste jaoks 07.04.2011 -
15.11.2013
651 671,00
119. Tartu Observatoorium Tartu Observatooriumi teleskoobi tornide tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine ja juurdepääsetavuse suurendamine. 01.10.2011 -
31.10.2012
125 037,00
120. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Narva mnt 4 õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine 03.10.2011 -
15.09.2012
28 889,00
121. Tartu Ülikool TÜ Ülikooli 16 õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine 08.08.2011 -
30.06.2012
21 850,00
122. Tartu Ülikool TÜ Ülikooli 18 õppehoone juurdepääsetavuse suurendamine 01.02.2010 -
15.12.2013
122 218,00
123. Tallinna Ülikool Tallinna Ülikooli Keeltemaja tuleohutusnõuetele vastavusse viimine 01.09.2011 -
31.08.2012
672 945,00
124. Tartu Ülikool Õppehoone Salme 1a juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine 03.10.2011 -
15.10.2013
105 782,00
125. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut KBFI juurdepääsuteede ja tuleohutussüsteemide uuendamine ja nõuetega kooskõlla viimine 01.03.2011 -
30.11.2012
240 920,00
126. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppehoonete juurdepääsetavuse suurendamine 03.10.2011 -
15.12.2012
124 640,00
127. Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Kirjandusmuuseumi tuleohutuse ja ligipääsetavuse parendamine. 01.06.2011 -
15.09.2013
218 887,00
128. Tallinna Tehnikaülikool Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe campuses ja TTÜ Tallinna kolledžis 01.01.2010 -
31.12.2013
617 328,00
129. Eesti Teaduste Akadeemia Teaduste Akadeemia juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega kooskõlla viimine 10.05.2011 -
31.07.2013
235 000,00
130. OÜ EBS Education (Estonian Business School) Juhtimismäng ettevõtlusõppes 01.11.2011 -
30.06.2013
150 366,00
131. Tartu Ülikool Digitaalsed taimetargad taskus ja arvutis - loodushariduse edendamine interaktiivsete määrajate kaudu 01.10.2010 -
30.09.2013
58 875,41
132. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Kõrghariduse e-õppe programm “BeSt” 01.01.2008 -
31.12.2013
6 809 109,46
133. Tartu Ülikool Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm „TiPS“ 01.01.2011 -
31.08.2015
1 208 790,00
134. SA Archimedes Eesti kõrghariduse kvaliteedi arendamise programm- EkkA 01.04.2009 -
30.06.2014
681 160,18
135. Haridus- ja Teadusministeerium Kõrghariduse katkestanute haridustee jätkamise programm – TULE 01.01.2010 -
30.11.2015
3 575 098,71
136. SA Archimedes Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programm DoRa 01.01.2008 -
31.12.2015
26 570 121,31
137. SA Archimedes Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm „Eduko“ 01.09.2008 -
31.05.2015
7 024 897,47
138. SA Eesti Teadusagentuur Teadlasmobiilsuse programm Mobilitas 01.01.2008 -
31.12.2015
19 285 501,80
139. SA Eesti Teadusagentuur Teadus- ja arendusasutuste rahastamissüsteemi reformi ja Eesti Teadusagentuuri käivitamise programm „TeRaS“ 01.01.2012 -
31.08.2015
2 874 868,00
140. SA Eesti Teadusagentuur Teaduse populariseerimise programm 01.01.2009 -
31.05.2015
3 256 536,83
141. MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium Elektroonilise teadusinformatsiooni programm " E-teadusinfo" 01.01.2009 -
31.12.2014
9 118 692,10
142. SA Eesti Teadusagentuur Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programm KESTA 01.04.2010 -
31.10.2015
6 397 518,50
143. SA Eesti Teadusagentuur Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE 01.01.2010 -
31.12.2015
5 752 045,00
144. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogramm 01.01.2010 -
30.06.2015
4 560 000,00
145. Eesti Maaülikool Ülo Niinemetsa juhitav „Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus 01.01.2011 -
31.12.2015
3 054 552,95
146. Tartu Ülikool Vladimir Hiznjakovi juhitav keskus „Mesosüsteemide teooria ja rakendused 01.01.2011 -
31.12.2015
2 901 099,84
147. Tartu Ülikool Enn Lusti juhitav keskus „Kõrgtehnoloogilised materjalid jätkusuutlikuks arenguks 01.01.2011 -
31.12.2015
2 870 086,58
148. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Martti Raidali juhitav keskus „Dark Matter in (Astro)particle Physics and Cosmology 01.01.2011 -
31.12.2015
1 473 583,16
149. Tallinna Tehnikaülikool Jüri Engelbrechti juhitav „Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus 01.01.2011 -
31.12.2015
2 729 927,47
150. Tartu Ülikool Martin Zobeli juhitav 07.07.2008 -
31.08.2015
4 340 240,06
151. Eesti Biokeskus Maido Remmi juhitav 01.02.2008 -
31.08.2015
4 844 886,43
152. Tartu Ülikool Eero Vasara juhitav keskus 07.07.2008 -
31.08.2015
4 966 254,65
153. Tallinna Tehnikaülikool Tarmo Uustalu juhitav 07.07.2008 -
31.08.2015
4 244 372,58
154. Tartu Ülikool Tanel Tensoni juhitav 07.07.2008 -
31.08.2015
5 597 124,58
155. Tartu Ülikool Valter Langi juhitav 01.02.2008 -
31.08.2015
4 801 937,80
156. Tallinna Tehnikaülikool Raimund Ubari juhitav 07.07.2008 -
31.08.2015
4 715 890,40
157. Cybernetica AS Verifiable Internet Voting - Event Analysis and Social Impact 01.05.2013 -
31.08.2015
322 447,84
158. Cybernetica AS Privacy-preserving statistical studies on linked databases 15.02.2013 -
31.08.2015
256 047,13
159. Tallinna Tehnikaülikool Coinduction for semantics, analysis and verification of communicating and concurrent reactive software 01.03.2013 -
31.08.2015
526 194,00
160. Tallinna Tehnikaülikool Model-based Java software development technology 01.03.2013 -
31.08.2015
538 822,73
161. Tallinna Tehnikaülikool Algorithms for automatic detection of brain disorders based on advanced EEG signal processing techniques 01.01.2013 -
31.08.2015
292 150,80
162. Tallinna Tehnikaülikool Estonian Speech Recognition System for Medical Applications 01.02.2013 -
31.08.2015
225 226,12
163. Tallinna Tehnikaülikool Functional Self-Test, Self-Diagnosis and Failure Analysis for Integrated Electronics Systems (FUSETEST) 01.03.2013 -
31.08.2015
300 000,00
164. Tallinna Ülikool LEARNMIX, The re-conceptualization of the e-Textbook as aggregations of both professionally developed and user-contributed content accessible through a wide range of devices 01.03.2013 -
31.08.2015
220 728,06
165. Tartu Ülikool ChemInformatic platform for organization and sharing of predictive models for knowledge Discovery /ChemInDisco) 01.04.2013 -
31.08.2015
437 163,30
166. Tartu Ülikool Development of software for validation of chromatographic methods 01.03.2013 -
30.06.2015
188 083,71
167. Tartu Ülikool Real-time Location-based Big Data Algorithms 01.01.2013 -
30.06.2015
520 414,20
168. Tartu Ülikool BioMedIT 01.01.2013 -
31.05.2015
465 876,80
169. Tartu Ülikool Quantum cryptography beyond key distribution 01.01.2013 -
31.08.2015
188 202,29
170. Tartu Ülikool Conceptual framework for increasing society`s commitment in ICT: approaches in general and higher education for motivating ICT-related career choices and improving competences for applying and developing ICT 01.03.2013 -
31.08.2015
320 535,02
171. AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus Slide Scanner 01.05.2012 -
31.12.2013
99 750,00
172. AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus Investigation of bioenergetic properties of human colorectal and breast cancer for treatment and diagnostics 01.02.2012 -
15.09.2015
232 560,00
173. Cybernetica AS Cybernetica teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine 01.04.2010 -
31.03.2012
357 905,23
174. Cybernetica AS Cybernetica teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine II 01.01.2010 -
14.02.2013
171 283,22
175. Cybernetica AS Cybernetica teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine III 01.11.2011 -
28.02.2013
200 000,00
176. Eesti Biokeskus Eesti Biokeskuse geeni- ja biotehnoloogia keskuse väljaarendamine 08.03.2008 -
31.12.2014
7 771 656,46
177. Eesti Biokeskus Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0270177As08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
60 716,07
178. Eesti Biokeskus Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0270177As08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
60 705,00
179. Eesti Biokeskus Jätkusuutlik genoomika laiale tarbijaskonnale 01.10.2011 -
01.10.2012
198 770,21
180. Eesti Biokeskus Suuremahuliste genoomiandmete analüüsivõimekuse tõstmine 01.11.2011 -
31.12.2013
232 740,00
181. Eesti Biokeskus Järgmise põlvkonna DNA sekvenaatori (Oxford Nanopore) soetamine 01.11.2011 -
31.12.2013
234 600,00
182. Eesti Biokeskus Eesti Genoomikakeskus 01.04.2011 -
31.12.2015
2 824 894,83
183. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Mobiilseadmete tarkvaraarenduse labori loomine 01.01.2009 -
30.04.2011
78 586,23
184. Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi väljaehitamine 01.01.2010 -
07.07.2013
78 009,98
185. Eesti Keele Instituut Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi II etapi väljaehitamine 01.09.2012 -
30.09.2013
113 278,00
186. Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Kirjandusmuuseumi renoveerimine ja juurdeehitus 01.10.2008 -
31.01.2013
2 556 465,94
187. Eesti Kirjandusmuuseum Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0030065s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
44 670,34
188. Eesti Kirjandusmuuseum Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0030181s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
34 195,29
189. Eesti Kirjandusmuuseum Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0030180s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
19 465,50
190. Eesti Kirjandusmuuseum Failirepositooriumi arendamiseks vajalik riistvara 01.01.2010 -
31.03.2012
157 297,18
191. Eesti Kirjandusmuuseum Arhiivide kaasaegsete säilitamistingimuste tagamine 01.01.2010 -
31.12.2012
106 022,39
192. Eesti Kirjandusmuuseum Teaduskollektsioonide säilitustingimuste parendamine 01.11.2011 -
31.12.2013
186 000,00
193. Eesti Kirjandusmuuseum Säilituslaborite ja -seadmete ajakohastamine 01.11.2011 -
31.12.2013
183 000,00
194. Eesti Kunstiakadeemia Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0160047s09 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
6 300,00
195. Eesti Kunstiakadeemia TC1 seade 01.01.2010 -
01.03.2011
52 688,88
196. Eesti Kunstiakadeemia Restaureerimise mikroskoop 01.01.2010 -
15.02.2012
14 571,86
197. Eesti Kunstiakadeemia Mikroanalüüside mikroskoop 01.01.2012 -
31.01.2013
20 143,00
198. Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskonnale laserlõikeseadme hankimine 01.01.2012 -
30.04.2013
17 465,00
199. Eesti Lennuakadeemia Eesti Lennuakadeemia õppekeskus 01.09.2008 -
01.12.2011
4 115 910,17
200. Eesti Lennuakadeemia Lennuakadeemia laborid 01.01.2009 -
31.12.2015
644 804,62
201. Eesti Lennuakadeemia ELA ja EMÜ ühisõppe baasi arendamine avioonika ja automaatika valdkonnas 01.07.2011 -
15.01.2014
631 410,00
202. Eesti Liigutushäirete Selts Epidemiology and molecular pathogenesis of Parkinson's disease 01.01.2012 -
15.07.2015
376 200,00
203. Eesti Maaviljeluse Instituut Taimsete koekultuuride labor 01.03.2011 -
31.12.2012
65 815,96
204. Eesti Maaülikool Eesti Maaülikooli tehnikavaldkonna infrastruktuuri kaasajastamine ja ruumiprogrammi optimeerimine 01.01.2007 -
21.12.2012
7 174 077,11
205. Eesti Maaülikool Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade teaduskeskus 01.01.2007 -
30.11.2013
4 947 728,74
206. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170014s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
30 054,46
207. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170021s08 raames 01.02.2010 -
31.12.2011
18 562,05
208. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF1080022s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
209. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF1080045s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
61 748,25
210. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF1090050s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
30 175,89
211. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF1090065s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 367,43
212. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170052s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 751,87
213. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170057s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
55 858,78
214. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170165s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,64
215. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170011s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
216. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170006s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
62 896,18
217. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170011s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 911,65
218. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170165s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 911,64
219. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF1080045s07 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
52 249,94
220. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF1090065s07 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 911,64
221. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT8-1 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
60 895,00
222. Eesti Maaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT8-3 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
64 000,00
223. Eesti Maaülikool EMÜ molekulaargeneetilisi meetodeid kasutavate töörühmade teadusaparatuuri kaasajastamine ja täiendamine 01.01.2009 -
31.12.2011
397 238,67
224. Eesti Maaülikool EMÜ kromatograafilise analüüsi aparatuuri kaasajastamine 01.01.2009 -
31.01.2012
501 966,27
225. Eesti Maaülikool Taastuvate loodusvarade uurimise analüütilise võimekuse suurendamine 01.01.2009 -
19.04.2012
791 616,07
226. Eesti Maaülikool Biokütuste keskkonnasõbralikkuse ning kvaliteedi hindamise ja uurimise teadusaparatuuri kaasajastamine 01.01.2011 -
31.12.2012
323 604,49
227. Eesti Maaülikool Ökofüsioloogiliste uuringute teadusaparatuuri kaasajastamine 01.01.2010 -
31.12.2012
477 033,99
228. Eesti Maaülikool Loomatervise täppisuuringute teadusaparatuuri kaasajastamine ja täiendamine 01.05.2012 -
01.12.2013
183 573,25
229. Eesti Maaülikool Keskkonnamuutuste mõju metsa ja teiste maismaaökosüsteemide seisundile ja dünaamikale 01.11.2011 -
31.12.2013
791 654,00
230. Eesti Maaülikool Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna õppelaborite kaasajastamine 01.08.2010 -
28.02.2012
451 453,28
231. Eesti Maaülikool Development of efficient animal reproduction technologies for the sustainable cattle breeding (ANIREP) 01.01.2012 -
31.08.2015
313 317,00
232. Eesti Mereakadeemia Eesti Mereakadeemia õppeinfrastruktuuri arendamine 01.04.2011 -
31.08.2013
1 092 889,18
233. Eesti Mereakadeemia Eesti Mereakadeemia rakendusfüüsika õppeinfrastruktuuri arendamine 01.05.2012 -
15.08.2013
57 517,75
234. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia EMTA elektronmuusika stuudio akustiliste mõõtmiste ja analüüsi laboratooriumi kaasajastamine 10.05.2011 -
31.12.2012
31 238,35
235. Eesti Rahva Muuseum Kultuuripärandi säilituskeskkonna parandamine 01.11.2011 -
30.04.2013
6 400,00
236. Eesti Rahva Muuseum Digitaliseeritud ja digitekkelise materjali hoidla lindiseade 01.11.2011 -
17.01.2013
6 780,00
237. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk 01.07.2011 -
31.12.2013
2 610 450,80
238. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Praktilise töö osakaalu suurendamiseks ja õppetöö kvaliteedi tõstmiseks vajalike IKT õppelaborite infrastruktuuri kaasajastamine 01.06.2011 -
28.02.2013
127 769,62
239. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Kaasaegse praktikumi- ja loengusalvestussüsteemi hankimine ning ühine kasutusele võtmine Eesti rakenduskõrgkoolides 01.01.2012 -
15.12.2012
320 227,90
240. Jõgeva Sordiaretuse Instituut Sordiaretusliku biotehnoloogia laboratooriumi rajamine 01.01.2009 -
01.05.2012
104 815,11
241. Jõgeva Sordiaretuse Instituut Taimse materjali kvaliteedi laboratooriumi sisustamine 01.01.2009 -
01.04.2012
91 936,91
242. Jõgeva Sordiaretuse Instituut Taimede kontrollitava keskkonnaga kasvatus ja säilitusruumid koos seonduva taimefüsioloogia uuringute aparatuuriga 01.01.2011 -
31.12.2012
60 174,41
243. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690021s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
59 182,19
244. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690029s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,07
245. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690030s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 751,87
246. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690063s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
61 954,68
247. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690034s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 253,36
248. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180114Bs08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 533,30
249. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690030s09 raames 01.01.2012 -
31.12.2013
64 000,00
250. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690063s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
62 320,00
251. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690029s09 raames 01.01.2012 -
31.12.2013
58 900,00
252. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0690034s09 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
64 000,00
253. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Projekti MAGNET II etapp: 800MHz krüomõõtepea (multinukleaarse TMR tundlikkuse tõstmine) 01.01.2010 -
31.12.2013
349 139,43
254. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Teadusarvutus arvutipilves ja -võres 01.01.2010 -
31.12.2010
150 727,95
255. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut KBFI biopoole teadusaparatuuri kaasajastamine: nanotoksikoloogia 01.01.2011 -
31.10.2012
156 143,77
256. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut KBFI bioloogiapoole teadusaparatuuri kaasajastamine: biofüüsika 01.01.2011 -
31.10.2012
156 142,55
257. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Materjalide omadused giga- ja tera-herts sagedustel 01.10.2012 -
31.12.2013
182 400,00
258. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppeinfrastruktuuri kaasajastamine 01.02.2012 -
31.07.2012
18 957,70
259. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaalteenuste ja hooldustöö õppelabor 01.01.2012 -
31.12.2012
88 810,75
260. Skeleton Technologies OÜ Li-Cap 01.07.2012 -
31.12.2014
357 105,00
261. Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva- ja tekstiiliteaduskonna labori arendus 01.09.2010 -
30.06.2011
183 655,98
262. Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooli geodeesia labori arendus 01.09.2010 -
28.02.2011
82 330,99
263. Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooli mehhaanikateaduskonna labori "Ideest tootmiseni" sisseseade täiendamine 01.10.2010 -
31.12.2011
432 966,27
264. Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna laborite arendamine 01.10.2010 -
28.02.2012
441 405,80
265. Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tehnikaülikooli teadusraamatukogu 01.01.2007 -
31.05.2010
10 813 168,79
266. Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tehnikaülikooli uus õppehoone 01.01.2007 -
31.10.2009
1 998 133,98
267. Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tehnikaülikooli keemiahoone II ehitusjärk 01.01.2007 -
28.02.2011
3 540 134,36
268. Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja tehnikateaduste hoonestik 01.01.2008 -
31.12.2014
12 913 879,82
269. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140028s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
49 483,59
270. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140027s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
271. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140024s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
272. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140072s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
61 323,23
273. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140023s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
57 680,27
274. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140020s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
47 358,54
275. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140062s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,07
276. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140066s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
20 109,16
277. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0322709s06 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
53 247,99
278. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0332710s06 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,07
279. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140113As08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 897,47
280. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0320080s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
61 954,68
281. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140145As08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 524,33
282. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140077s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
283. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140143s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 144,70
284. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140108s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
36 429,64
285. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140106s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 751,87
286. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140092s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
61 626,80
287. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140091s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 770,08
288. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140099s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,64
289. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0142737s06 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,64
290. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0142719s06 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
45 537,05
291. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140090s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
62 198,18
292. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0142714s06 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,06
293. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140082s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
59 477,46
294. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140055s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 533,91
295. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140041s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 911,65
296. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140007s11 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 911,65
297. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140016s11 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
61 080,36
298. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140082s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
59 167,81
299. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140017s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
56 050,00
300. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140020s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
27 455,00
301. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140033s12 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
60 800,00
302. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140023s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
57 000,00
303. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140021s12 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
60 705,00
304. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140059s12 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
23 560,00
305. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140062s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
56 050,00
306. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140061s12 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
63 999,60
307. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140055s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
62 225,00
308. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140070s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
59 850,00
309. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140060s12 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
62 840,00
310. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140099s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
60 800,00
311. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140143s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
61 750,00
312. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140092s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
55 860,00
313. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140091s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
64 000,00
314. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140035s12 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
64 000,00
315. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT1-7 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
52 250,00
316. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140028s09 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
27 835,00
317. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140016s09 raames 01.01.2012 -
31.12.2014
57 000,00
318. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140007s12 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
31 825,00
319. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140035s12 raames 01.01.2012 -
31.12.2014
64 000,00
320. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140060s12 raames 01.01.2012 -
31.12.2014
60 800,00
321. Tallinna Tehnikaülikool Integreeritud elektroonsed süsteemid ja komponendid (SARS2) 01.01.2010 -
30.04.2012
1 227 103,65
322. Tallinna Tehnikaülikool Loodusteaduste Maja infrastruktuuri edasiarendus 01.01.2010 -
31.12.2011
1 227 103,66
323. Tallinna Tehnikaülikool Arukad energiasüsteemid 01.01.2010 -
19.05.2012
270 154,54
324. Tallinna Tehnikaülikool Nano- ja mikrostruktuursete uuringute komplekslabor 01.01.2009 -
31.12.2012
1 028 977,54
325. Tallinna Tehnikaülikool Kvaliteetne, säästlik ja jätkusuutlik energeetika 01.08.2011 -
14.08.2013
193 074,41
326. Tallinna Tehnikaülikool Ehituse energiatõhususe ja jätkusuutlikkuse tõstmine 01.01.2010 -
14.08.2013
234 236,19
327. Tallinna Tehnikaülikool Regionaalne keskkonnauuringute ja prognoosi keskus 01.01.2010 -
15.07.2013
642 315,26
328. Tallinna Tehnikaülikool Mikro- ja nanostruktuursed sardsüsteemid ja komponendid (SARS3) 01.06.2011 -
07.07.2013
467 183,41
329. Tallinna Tehnikaülikool Nanostruktuursete komposiitmaterjalide komplekslabor 01.01.2010 -
14.05.2013
553 927,43
330. Tallinna Tehnikaülikool Makromolekulide struktuurianalüüs 01.04.2012 -
31.12.2013
899 664,00
331. Tallinna Tehnikaülikool Regionaalne keskkonnauuringute ja prognoosi keskus - 2 01.06.2012 -
31.12.2013
699 200,00
332. Tallinna Tehnikaülikool Energiasäästlikud mikro- ja nanostruktuursed sardsüsteemid ja komponendid (SARS4) 01.06.2012 -
31.12.2013
427 500,00
333. Tallinna Tehnikaülikool TTÜ Virumaa Kolledži ehituskoja kompleksne kaasajastamine 01.09.2010 -
15.12.2011
137 704,04
334. Tallinna Tehnikaülikool TTÜ Kuressaare Kolledžis elektroonikalabori kaasajastamine 02.01.2013 -
15.01.2014
98 429,00
335. Tallinna Tehnikaülikool TTÜ Virumaa Kolledži labori - "Hoonete tehnosüsteemid" väljaarendamine 01.11.2011 -
15.12.2012
110 639,37
336. Tallinna Tehnikaülikool TTÜ Virumaa Kolledži kütuste keemia ja tehnoloogia labori väljaarendamine 01.01.2012 -
15.12.2012
129 675,00
337. Tallinna Tehnikaülikool TTÜ Virumaa Kolledži 3D multimeedialabori väljaarendamine 01.11.2011 -
30.11.2012
40 537,45
338. Tallinna Tehnikaülikool Põllukultuuride resistentsusaretus 01.01.2011 -
31.12.2015
675 097,55
339. Tallinna Tehnikaülikool Piimhappebakterite süsteemibioloogiline disain 01.09.2011 -
31.08.2014
389 527,20
340. Tallinna Tehnikaülikool Development of Trk antagonists as drug candidates for the treatment of neuropathic pain 01.01.2011 -
31.08.2015
542 150,00
341. Tallinna Tehnikaülikool Permanent magnets for sustainable energy application (MagMat) 17.03.2012 -
31.12.2014
425 929,00
342. Tallinna Tehnikaülikool Development of advanced coatings and polymer-ceramic composites for road construction machinery wear parts (WearHard) 01.07.2012 -
31.12.2014
182 888,88
343. Tallinna Tehnikaülikool NanoCom – Nano-geometry and entanglement for design and prototyping of ceramic-based high-performance nano-composites 01.08.2012 -
31.12.2014
461 841,93
344. Tallinna Tehnikaülikool Smart Composites – Design and Manufacturing 01.07.2012 -
31.12.2014
535 253,40
345. Tallinna Tehnikaülikool Advanced Thin Hard Coatings in tooling 01.06.2012 -
31.12.2014
855 012,84
346. Tallinna Tehnikaülikool Smart aerogels based on the nanostructured wood Cellulose - SMaCell 01.09.2012 -
31.12.2014
356 034,33
347. Tallinna Tehnikaülikool Carbon Nanotube Reinforced Electrospun Nano-fibres and Yarns 01.01.2012 -
31.12.2014
740 847,90
348. Tallinna Tehnikaülikool Kesterite materials for PV: investigation of mechanism and kinetics of formation of materials and their fundamental properties 01.09.2012 -
31.12.2014
472 625,00
349. Tallinna Tehnikaülikool Efficient plasmonic absorbers for solar cells 01.07.2012 -
31.12.2014
500 396,16
350. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone 01.03.2009 -
31.12.2009
187 261,13
351. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Simulatsioonikeskus õdede ja ämmaemandate õppeks 01.09.2009 -
31.12.2014
495 139,52
352. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria õppelaboratooriumide kaasajastamine 01.10.2010 -
31.10.2011
46 144,21
353. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Kaasajastatud hambatehnoloogia õppelaboratoorium 01.01.2009 -
31.12.2012
211 716,92
354. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Farmaatsia profiiliga laborite kompleks 01.04.2014 -
15.11.2015
352 000,00
355. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tegevusteraapia õppeinfrastruktuuri kaasajastamine - õppeklass "Juurdepääsetav õppeköök" 01.04.2013 -
15.11.2013
45 000,00
356. Tallinna Ülikool Tallinna Ülikooli Narva mnt 27/29 teadusmaja ehitamine 01.01.2007 -
31.05.2013
7 072 584,69
357. Tallinna Ülikool Tallinna Ülikooli Loovalade õppehoone ehitus 19.06.2009 -
31.12.2012
3 451 229,02
358. Tallinna Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0130012s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
54 094,88
359. Tallinna Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0280016s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
38 068,97
360. Tallinna Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0280009s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
61 157,06
361. Tallinna Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0130012s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
37 522,53
362. Tallinna Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0130010s12 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
59 850,00
363. Tallinna Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0130018s11 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
63 982,00
364. Tallinna Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0130018s11 raames 01.01.2012 -
31.12.2014
63 982,00
365. Tallinna Ülikool Üle-eestilise digiteerimiskeskuse väljaarendamine TLÜ Akadeemilises Raamatukogus 01.04.2011 -
20.04.2012
298 811,69
366. Tallinna Ülikool Arheobioloogilise ja -tehnoloogilise uurimismaterjali teaduskasutuse tingimuste parandamine 01.01.2010 -
30.09.2011
173 647,95
367. Tallinna Ülikool Rahvastiku- ja sotsiaalandmete analüüsikeskkonna arendamine 01.01.2009 -
20.04.2012
159 779,12
368. Tallinna Ülikool Eesti 20. sajandi rahvastikuloo tuumikandmebaasid: pereregister 01.06.2011 -
31.05.2013
142 778,62
369. Tallinna Ülikool Orgaanilise aine endo- ja eksogeenne modifikatsioon indikaatorina looduslike protsesside dünaamikas: rakendused ökoloogias, bioorgaanilises keemias ja arheoloogias 01.11.2011 -
31.12.2013
479 750,00
370. Tallinna Ülikool Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppelaborite arendamine 01.01.2011 -
15.07.2014
764 729,00
371. Tartu Kõrgem Kunstikool Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine 01.01.2009 -
31.12.2015
338 731,73
372. Tartu Kõrgem Kunstikool Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine - 2. etapp 01.12.2011 -
15.06.2013
366 032,38
373. Tartu Observatoorium Tartu Observatooriumi infrastruktuuri arendusprojekt 01.06.2008 -
31.12.2014
3 903 591,73
374. Tartu Observatoorium Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0060115s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
36 289,99
375. Tartu Observatoorium Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0060030s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
13 357,54
376. Tartu Observatoorium Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0060067s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 108,90
377. Tartu Observatoorium Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0060030s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
54 644,46
378. Tartu Observatoorium Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0060067s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
59 850,00
379. Tartu Observatoorium Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180009Bs11 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
54 680,00
380. Tartu Observatoorium 1.5-meetrise teleskoobi moderniseerimine 01.01.2009 -
31.03.2012
184 029,05
381. Tartu Observatoorium Kaugseire etalonide komplekslabor 01.01.2009 -
30.04.2012
183 987,90
382. Tartu Observatoorium Kosmosetehnoloogia labor 01.04.2011 -
31.05.2013
105 544,65
383. Tartu Observatoorium Satelliidimaajaam 01.04.2011 -
31.05.2013
104 500,02
384. Tartu Observatoorium Kaugseireaparatuuri testimiskompleks 01.11.2011 -
31.12.2013
144 400,00
385. Tartu Observatoorium Astronoomiliste vaatluste efektiivsuse tõstmine 01.03.2012 -
31.12.2013
113 335,00
386. Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone 01.01.2007 -
30.06.2013
7 464 155,32
387. Tartu Tervishoiu Kõrgkool Bioanalüütikute ja tervisekaitse spetsialisti uute õppelaborite sisustamine ja olemasolevate õppevahendite kaasajastamine 01.03.2011 -
01.03.2013
236 710,66
388. Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tervise õppesuunal kaasaegse materiaal-tehnilise baasi loomine 01.10.2010 -
31.12.2012
134 214,46
389. Tartu Tervishoiu Kõrgkool Radioloogiatehnikute õppekava eelkliinilise praktikalabori loomine 01.01.2010 -
31.12.2012
710 832,25
390. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli keskkonna- ja materjalianalüüsi teaduskeskus 01.01.2007 -
31.12.2009
19 429 141,15
391. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Narva Kolledž 01.01.2008 -
31.12.2012
7 349 839,58
392. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse väljaarendamine 06.04.2009 -
30.06.2014
6 532 666,83
393. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli füüsikum 21.07.2009 -
31.12.2013
13 527 216,41
394. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0182734s06 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
395. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180048s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
396. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180058s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
397. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180069s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,64
398. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180078s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
6 502,69
399. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180089s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,07
400. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180027s10 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
42 258,38
401. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0182747s06 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
51 960,17
402. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180030s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
6 071,61
403. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180150s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
34 547,44
404. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180031s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 460,41
405. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180026s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
406. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180100s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
62 901,85
407. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180073s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
49 787,18
408. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180148s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
409. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180142Cs08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,07
410. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180153s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
56 217,01
411. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180161s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
44 510,95
412. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180042s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
58 798,72
413. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180120s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,07
414. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180164s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,64
415. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180055s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 751,87
416. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180029s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,07
417. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180048s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
56 465,94
418. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180061s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
51 790,80
419. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180081s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
420. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180064s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,07
421. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180073s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
38 474,82
422. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180096s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
24 286,43
423. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180166s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 448,29
424. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180049s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 652,16
425. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180175As08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
426. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180071s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 884,16
427. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180127s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,64
428. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0182721s06 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
429. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180045s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 060,47
430. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180098s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
15 179,01
431. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180027s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
58 798,72
432. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180044s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
40 679,76
433. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180027s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
54 037,30
434. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180043s08 raames 01.01.2010 -
31.08.2015
51 462,93
435. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180035s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,64
436. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180043s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,00
437. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180040s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
61 222,44
438. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180042s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
439. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180037s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
9 499,96
440. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180064s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,07
441. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180037s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,64
442. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180001s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
443. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180051s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 751,87
444. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180002s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
445. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180005s10 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
38 554,71
446. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180046s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
64 966,19
447. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180008s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,64
448. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180132s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
60 716,07
449. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180013s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
6 678,77
450. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180013s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,64
451. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180088s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 509,00
452. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180021s07 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
44 322,73
453. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180026s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
40 521,90
454. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180087s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
455. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0182726s06 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
35 244,07
456. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0182732s06 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
13 741,01
457. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180095s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
47 965,69
458. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180121s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
59 501,75
459. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180135s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
63 911,65
460. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180059s07 raames 01.01.2010 -
31.08.2015
63 911,58
461. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180105s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
52 822,97
462. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180104s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
35 996,13
463. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180009As11 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 911,65
464. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180087s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
61 593,80
465. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180012s11 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
59 501,75
466. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180119s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
46 144,21
467. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180027s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
60 376,76
468. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180098s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
60 412,49
469. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180125s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
34 000,99
470. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180064s08 raames 01.01.2010 -
31.12.2012
63 911,65
471. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180045s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
10 321,73
472. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180073s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 911,65
473. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180061s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
37 097,52
474. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180148s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 911,65
475. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180142Cs08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
60 716,07
476. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180058s07 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
28 779,41
477. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180064s07 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
60 716,07
478. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180037s07 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 911,65
479. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180073s07 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
31 572,35
480. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180055s07 raames 01.01.2011 -
31.12.2011
59 501,75
481. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180013s07 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
55 373,05
482. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180035s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 911,65
483. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180004s11 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
11 839,63
484. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180071s07 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 530,93
485. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140031Bs09 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
10 609,84
486. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180005s10 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
57 462,00
487. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180078s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
9 107,42
488. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180105s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
60 594,63
489. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180127s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
27 018,65
490. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180013s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
26 532,92
491. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180021s07 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
45 600,00
492. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180122s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
39 769,02
493. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180046s07 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
62 537,55
494. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180043s08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
53 410,07
495. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180114As08 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
63 911,64
496. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180004s09 raames 01.01.2011 -
31.12.2012
34 000,99
497. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180122s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
49 400,00
498. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180121s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
64 000,00
499. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180100s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
61 883,00
500. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180089s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
60 800,00
501. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180069s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
58 425,00
502. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180002s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
64 000,00
503. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180004s12 raames 01.01.2012 -
14.02.2013
9 025,00
504. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180008s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
63 000,00
505. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180019s11 raames 01.03.2012 -
14.02.2014
63 650,00
506. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180025s12 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
53 323,50
507. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180044s09 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
63 175,00
508. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180048s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
52 797,20
509. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180049s09 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
61 009,00
510. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180048s09 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
59 154,60
511. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180051s12 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
62 605,00
512. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180164s08 raames 01.03.2012 -
14.02.2013
64 000,00
513. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180175As08 raames 01.01.2012 -
14.02.2013
57 950,00
514. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180153s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
42 750,00
515. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180135s08 raames 01.01.2012 -
14.02.2014
63 887,00
516. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-2 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
62 225,00
517. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-5 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
60 800,00
518. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-22 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
63 935,00
519. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-24 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
63 650,00
520. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-25 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
64 000,00
521. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-26 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
63 650,00
522. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-28 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
63 745,00
523. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-16 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
53 960,00
524. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-27 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
64 000,00
525. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180004s12 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
55 575,00
526. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180028s12 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
52 250,00
527. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180022s12 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
59 470,00
528. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180026s09 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
64 000,00
529. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180004s09 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
63 840,00
530. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180032s12 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
64 000,00
531. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180051s12 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
60 800,00
532. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140031Bs09 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
64 000,00
533. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180027s09 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
63 840,00
534. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180025s12 raames 01.01.2013 -
31.12.2014
6 565,00
535. Tartu Ülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180042s09 raames 01.01.2013 -
31.12.2013
64 000,00
536. Tartu Ülikool Materjalide struktuuri ja pinnauuringute keskus 01.01.2010 -
31.12.2012
1 259 511,03
537. Tartu Ülikool Käitumise kognitiivsete ja afektiivsete kontrollmehhanismide markerid ja endofenotüübid 01.11.2009 -
01.11.2012
785 146,30
538. Tartu Ülikool Nanomaterjalid kõrgefektiivses energeetikas 01.01.2010 -
20.04.2012
749 236,25
539. Tartu Ülikool Molekulaargeneetika keskus 01.05.2010 -
31.12.2011
917 198,43
540. Tartu Ülikool SIME – Süsteemigeneetika ja epigenoomika seosed kompleksfenotüübi kujunemisel siirdemeditsiinilistes uuringutes 01.01.2010 -
20.04.2012
953 363,67
541. Tartu Ülikool Teadusarvutuste keskuse II etapp 01.05.2010 -
20.04.2012
523 332,42
542. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu materjalide väljastamise automatiseerimine 01.01.2010 -
01.01.2012
128 334,59
543. Tartu Ülikool Sekveneerimiskeskus 01.05.2010 -
01.05.2012
1 228 803,70
544. Tartu Ülikool Keskkonnauuringute Struktuur- ja Mikroanalüüsi tuumiklabor 01.01.2010 -
20.04.2012
762 593,79
545. Tartu Ülikool Kiirprototüüpimise kompleks 01.01.2010 -
20.04.2012
126 410,84
546. Tartu Ülikool Molekulaarstruktuuri uuringute keskus 01.06.2011 -
31.12.2012
858 874,89
547. Tartu Ülikool Rannikumere keskkonnauuringute kompleks 01.01.2010 -
01.05.2013
600 700,47
548. Tartu Ülikool Terviseuuringute valdkonna tipptehnoloogiad 01.01.2011 -
31.12.2012
721 327,06
549. Tartu Ülikool Keemilise bioloogia infrastruktuur 01.08.2011 -
07.07.2013
1 153 301,67
550. Tartu Ülikool Üle-ülikoolilise sekveneerimis- ja genotüpiseerimiskeskuse kaasajastamine 01.08.2012 -
31.12.2013
414 641,00
551. Tartu Ülikool Maastiku aineringe labor 01.06.2012 -
31.12.2013
1 248 927,00
552. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli proteoomika ja metaboloomika tuumiklabori infrastruktuuri täiendamine 01.05.2012 -
31.12.2013
1 232 805,00
553. Tartu Ülikool Terviseuuringute valdkonna tipptehnoloogiad II 01.11.2011 -
31.12.2013
1 275 280,00
554. Tartu Ülikool Arheoloogia labori ja infrastruktuuri arendamine Tartu Ülikoolis 01.09.2012 -
31.12.2013
297 870,00
555. Tartu Ülikool Tartu TMR-analüüsi keskus 01.11.2011 -
31.12.2013
1 214 081,00
556. Tartu Ülikool Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur 01.06.2011 -
31.12.2013
2 812 112,00
557. Tartu Ülikool Eesti e-varamu ja teavikute säilitamine 01.01.2011 -
31.12.2015
2 720 093,00
558. Tartu Ülikool Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus 01.04.2011 -
15.01.2016
5 752 046,70
559. Tartu Ülikool Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC) 01.01.2011 -
31.12.2015
2 243 298,65
560. Tartu Ülikool Eesti Keskkonnaobservatoorium 01.01.2010 -
31.12.2015
4 241 487,86
561. Tartu Ülikool Eesti Keeleressursside Keskus 01.01.2011 -
31.12.2015
1 229 985,00
562. Tartu Ülikool Nanomaterjalid - uuringud ja rakendused (NAMUR) 01.09.2011 -
31.12.2015
4 940 370,00
563. Tartu Ülikool Projektiportaal - projektijuhtimise ainete mooduli õppelabor 01.09.2011 -
15.07.2012
25 400,00
564. Tartu Ülikool Uusmeedia labor 01.01.2012 -
15.08.2013
946 943,23
565. Tartu Ülikool Tartu Ülikooli õppelaborid 01.05.2011 -
15.07.2014
764 730,14
566. Tartu Ülikool Transgeensetel rottidel baseeruvate haigusmudelite loomine ja kuvamisplatvormid haigusmudelite elupuhuseks uurimiseks 01.01.2011 -
31.12.2015
621 321,00
567. Tartu Ülikool Antibiootikumresistentsuse molekulaarne multipleks diagnostika (ARMMD) 01.11.2011 -
31.12.2014
575 233,20
568. Tartu Ülikool Hepatiit C viiruse vastaste ravimikandidaatide väljatöötamise platvorm 01.01.2012 -
31.12.2013
872 230,20
569. Tartu Ülikool Lisandväärtusega piimatoodete innovaatilised teadusuuringud 01.01.2012 -
31.12.2014
697 657,50
570. Tartu Ülikool Development of biotechnology-based food allergen surveillance methods ALLERGOFOOD 01.01.2011 -
31.08.2015
530 136,63
571. Tartu Ülikool Application of anaerobic nitrogen removal processes for treatment of diverse wastewater streams 01.01.2011 -
31.08.2015
252 968,34
572. Tartu Ülikool Design and application of novel levansucrase catalysts for the production of functional food ingredients (Functional Food Ingredients, FFI) 01.01.2011 -
31.08.2015
418 573,40
573. Tartu Ülikool Development of novel non-invasive biomarkers for fertility and healthy pregnancy (HAPPY PREGNANCY) 01.01.2011 -
31.08.2015
711 888,29
574. Tartu Ülikool Diagnostics and biologic drug candidates for psoriasis (CYTOSKIN) 01.01.2011 -
31.08.2015
289 975,00
575. Tartu Ülikool Development of miRNA replacement therapy methods 01.01.2011 -
31.08.2015
252 972,65
576. Tartu Ülikool Relevance of LSAMP in schizophrenia and comorbidities of disease 01.01.2012 -
15.09.2015
478 800,00
577. Tartu Ülikool Peptide-based vectors for tumour-targeted delivery 01.04.2012 -
15.09.2015
524 506,50
578. Tartu Ülikool Bridging the gap in knowledge and practice of prevention and care for HIV in Estonia 24.10.2011 -
15.09.2015
514 964,50
579. Tartu Ülikool Novel immunogenomic approach for characterization of melanoma pathogenesis 01.04.2012 -
15.09.2015
525 000,00
580. Tartu Ülikool Appropriate dosing of antibiotics in severe infections 01.01.2012 -
15.09.2015
434 558,70
581. Tartu Ülikool Implementation of Individualized Medicine: Education, Prediction and Treatment (IndiMed) 01.01.2012 -
31.08.2015
558 605,14
582. Tartu Ülikool Soft materials for miniaturizable wearable sensory and feedback applications in sports and rehabilitation 01.09.2012 -
31.08.2014
608 440,00
583. Tartu Ülikool Advanced material technologies for GaAs-based electronic devices 01.07.2012 -
31.12.2014
402 467,50
584. Tartu Ülikool Electroactive nanoporous carbon composite films technology 01.07.2012 -
31.12.2014
385 106,25
585. Tartu Ülikool New luminescent materials in monitoring of dialysis 01.07.2012 -
31.12.2014
426 550,00
586. Tartu Ülikool Synthesis, characterisation and application of activated rare-earth compounds in synthetic fuel synthesis reactors and other high-tech devices  01.04.2012 -
31.12.2014
573 157,20
587. Tartu Ülikool Functionalization of carbon nanomaterials: synthesis, characterization and application 01.04.2012 -
31.12.2014
438 035,50
588. Tartu Ülikool Thin nanomaterial coating for functionalising and protection of metal surfaces 01.07.2012 -
31.12.2014
406 915,50
589. Tartu Ülikool Novel smart glass concept for energy efficient buildings (IRGlass) 01.08.2012 -
31.12.2014
662 738,00
590. Tartu Ülikool High-tech anti-wear coatings based on nanoparticles/ionic liquid combination for metal and engineering industries (TRBOFILM) 01.08.2012 -
31.12.2014
506 789,00
591. Tervise Arengu Instituut Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0940033s09 raames 01.01.2010 -
31.12.2011
44 738,15
592. Tervise Arengu Instituut Teadustöö tõhususe suurendamine Eesti tervisevaldkonna registrite ja andmekogude ühtlustamise teel (ETRA) 01.01.2009 -
31.10.2011
200 682,58
593. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teaduskogude (kultuurilooliste kogude) hoiutingimuste rekonstrueerimine 01.11.2011 -
31.12.2013
30 023,00
594. SA Eesti Teadusagentuur Teaduse populariseerimise programm 01.01.2009 -
31.05.2015
254 785,71
595. Tallinna Tehnikaülikool Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140022s10 raames 01.01.2012 -
31.12.2014
63 650,00
596. Eesti Lennuakadeemia Kopteri lennuimitaatori soetamine Eesti Lennuakadeemiale 01.03.2014 -
31.10.2015
332 500,00
597. Eesti Maaülikool Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna materjalide töötlemise labori, mõõtelabori ja IKT põhise tootmistehnoloogia labori kaasajastamine 01.09.2014 -
31.10.2015
434 625,00
598. Eesti Mereakadeemia EMERA keldrikorruse õppelaborite sisseseade uuendamine 01.01.2015 -
31.10.2015
1 150 410,00
599. Eesti Mereakadeemia EMERA peahoone õppekeskkonna renoveerimine 01.01.2015 -
31.10.2015
522 500,00
600. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tarkvaraarenduse ja digilahenduste õppelabor 01.09.2014 -
31.10.2015
142 500,00
601. Tallinna Tehnikakõrgkool Tööstusautomaatika labori väljaehitamine 05.05.2014 -
01.04.2015
302 400,00
602. Tallinna Tehnikakõrgkool Transporditeaduskonna raudtee koolituskeskuse arendamine 26.05.2014 -
01.07.2015
384 300,00
603. Tallinna Tehnikakõrgkool Ehitusteaduskonna BIM labori edasiarendamine 01.06.2014 -
01.02.2015
104 920,00
604. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Kõrgtehnoloogiliselt juhitav simulatsioonikeskus tervishoiu ja meditsiini erialade õppeks 01.06.2014 -
31.10.2015
380 000,00
605. Tartu Kõrgem Kunstikool Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine - 3. etapp 01.09.2014 -
30.09.2015
152 989,69
606. TTÜ Virumaa Kolledž TTÜ Virumaa Kolledži ühtse IT- ja esitlustehnika õppeinfrastruktuuri välja arendamine ja programmeerimise õppelabori loomine 01.08.2014 -
28.02.2015
142 599,75
607. TTÜ Virumaa Kolledž Tööstuslike juhtimisprotsesside laborivõrgustiku väljaarendamine 01.08.2014 -
31.03.2015
63 412,50
608. TTÜ Virumaa Kolledž TTÜ Virumaa Kolledži õppetöökoja kompleksne väljaarendamine 01.08.2014 -
31.12.2014
47 846,75
609. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia TÜ VKA õppekavade tootearendusvõimekuse tõstmine 01.05.2014 -
31.10.2015
360 945,85